Foreslår 14 års aldersgrense for smarttelefon

0
332
Mobil i Spania roaming

Det er ikke lurt å gi barn under 14 år mobiltelefoner med ubegrenset tilgang til internett. Det mener Gema García som jobber i påtalemyndighetens seksjon for mindreårige i Valencia. Barns manglende erfaring og kunnskap om sosiale medier gjør at García foreslår 14 års aldersgrense for bruk av smarttelefon.

Ved å vente med å gi barna smarttelefon vil man lettere kunne beholde kontrollen over barnas internettbruk og på den måten bidra til at færre utsettes for ugjerninger eller begår dem selv, mener juristen.

Det er ikke lurt å gi barn under 14 år mobiltelefoner med ubegrenset tilgang til internett. Det mener Gema García som jobber i påtalemyndighetens seksjon for mindreårige i Valencia. Barns manglende erfaring og kunnskap om sosiale medier gjør at García foreslår 14 års aldersgrense for bruk av smarttelefon.

Ved å vente med å gi barna smarttelefon vil man lettere kunne beholde kontrollen over barnas internettbruk og på den måten bidra til at færre utsettes for ugjerninger eller begår dem selv, mener juristen.

Den spanske avisen El Mundo skriver om temaet i forbindelse med en forelesning García nylig holdt på et seminar om barns rettigheter i Santander. I foredraget, som hadde tittelen «Mindreårige og ny teknologi», advarte hun om farene forbundet med den enkle tilgangen til kamera og internett som de nye smarttelefonene representerer. I følge henne burde man også være kritiske til å gi barna ubegrenset tilgang til gratis epost, meldingstjenester og sosiale medier på internett.

Under foredraget refererte García blant annet til situasjoner der mindreårige helt ned i 10 års alder får smarttelefon av foreldrene, uten videre oppsyn. Hun gjorde forsamlingen oppmerksom på at det i Valencia-regionen alene daglig kommer inn rapporter hvor barn er involvert i «sexting» (tekstmeldinger med seksuelt innhold) og «grooming» (psykologisk bearbeiding som voksne gjør via digitale medier for å oppnå tillit hos barna og få dem til å bli med på seksuelle handlinger).

Også fenomenet «cyberbullying» (digital mobbing) ble omtalt som noe man stadig er vitne til. Det nye med dette fenomenet er at mobbingen har spredt seg til den digitale verden, noe som betyr at den ikke lenger er begrenset til skolegården og klasserommet men fortsetter i det private via internett og meldinger på telefonen.

I følge García disponerer mange barn telefoner der foreldrene har utstyrt dem med abonnementer med fast månedspris, hvor barna kan ringe og tekste så mye de vil. I ettertid blir foreldrene overrasket når de får beskjed om at barna har havnet i problemer. Da blir de for første gang klar over at barna ved hjelp av telefon og internett gjør ting de ikke ante at de holdt på med, sier García.

Den manglende kontrollen med hva barna driver med og barns begrensede erfaring og evne til å beskytte seg mot misbruk og overgrep, gjør at García foreslår en grense på 14 år for kjøp og bruk av smarttelefoner.

Hun mener det er et paradoks at man skal ha aldersgrense på alt som er relatert til alkohol, tobakk og visse former for underholdning, mens det ikke finnes noen grense for bruk av internett som gir barna tilgang til alle disse tingene. 

Valget av en grense på 14 år er ikke tilfeldig, men lagt til et stadium i barnas utvikling der de fleste allerede har lært seg å bruke teknologien og oppfatter ting fort, men der de ikke er mentalt modne for det de kan møte av farer på nettet. I tillegg er 14 år kriminell lavalder i Spania (15 år i Norge). I følge García har man med denne aldersgrensen i det minste en større mulighet til å ansvarliggjøre barna i bruken av telefonene.

Hun oppfordrer også foreldre til å melde fra når barna har vært involvert i kriminelle handlinger eller forteller om andre som har vært det, for på den måten å bidra til at ofrene kan få hjelp. I følge García er det nemlig ofte slik at barna vegrer seg for å si fra om mobbing og overgrep.

I tillegg til aldersgrensen på smarttelefoner mener García at det også bør innføres nye regler for internettkafeer, et sted hvor det er vanskelig å holde oppsyn med hvordan barna bruker de nye mediene.

Av Ole C. Glad