Forbud mot “husets” olivenolje

Publisert

Barer, restauranter og hoteller skal ikke lenger kunne sette frem «husets» olivenolje på bordene. Påfyllingsflasker skal bort og det blir krav om originalforpakning med navnet på produsenten og produktinformasjon. Det nye regelverket innføres fra og med 1. januar 2014. Serveringstedene har fått frist frem til slutten av februar med å kvitte seg med eventuelle lagre av olivenolje. Den nye loven møter motstand i hotell- og restaurantbransjen.

I følge avisen El País er begrunnelsen for de nye reglene at forbrukeren skal ha en garanti for at produktet som settes på bordet er ekte og holder god kvalitet. I tillegg er hygiene en faktor, i det man ser at mange serveringssteder ikke rutinemessig vasker bordflaskene mellom påfyllinger.

Også produsentene av olivenolje er fornøyd med den nye loven som betyr en ønsket eksponering av originalproduktet og produsentens navn til kundene på restaurantene. Det påpekes at de fleste turister som besøker Spania konsumerer bare den olivenoljen de får på barer og restauranter og at det derfor er viktig at navnet på produsenten er synlig og kan friste til etterspørsel utenfra.

De nye reglene møter imidlertid også motstand, blant annet fra hotell og restaurantbransjen. Federación Española de Hostelería (FEHR) mener det nye påbudet vil øke kostnadene til serverings- og overnattingsstedene. Prisen på olivenolje i mindre forpakninger vil være dyrere enn de større beholderne som i dag kjøpes inn til påfylling av husets flasker. I tillegg reagerer miljøvernorganisasjonene som mener man nå vil få en økning i bruk av engangsemballasje og der man vet fra dagens tall at kun en liten andel går til resirkulering.

Spanske myndigheter er likevel klare på at endringene er til det bedre og presser nå på for at påbudet skal gjøres gjeldene for alle medlemsland i EU. EU har tidligere fremmet reglene men har senere lagt forslaget på is etter motstand fra land som Storbritannia, Tyskland og Nederland. Enkelte medlemsland ønsker ikke at slike regler skal gjelde universalt, men vil heller begrense EU-byråkratiets ansvar på slike områder.

Spania er verdens største produsent og eksportør av olivenolje og spesielt Andalucia i syd har vært ivrig på å få gjennom den nye loven. I denne regionen produseres rundt 80 prosent av all olivenoljen i landet, som tilsvarer 40 prosent av all produksjon i verden blir det opplyst. Også andre land som produsere mye olivenolje er med i debatten. Spania og Portugal har allerede gått inn for endringene, mens Italia vurderer det samme.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter