For dårlige kår for eldre

Publisert

Det spanske forbundet for geriatrisk sykepleie, SEGG, mener at Spanias eldre ikke får god nok pleie. Årsaken til dette er at det er for få spesialister ansatt i denne delen av offentlig sektor.

Ifølge nyhetsbyrået EFE mangler 400 fagfolk innen spansk eldrepleie. Per i dag er det bare i overkant av 350 geriatriske sykepleiere som jobber i det offentlige helseapparatet i Spania.

– Antallet skulle vært doblet for å kunne bistå denne pasientgruppen som har helt spesielle behov, sier lederen for Geriatriforbundet, Pedro Gil Gregorio.

Det spanske forbundet for geriatrisk sykepleie, SEGG, mener at Spanias eldre ikke får god nok pleie. Årsaken til dette er at det er for få spesialister ansatt i denne delen av offentlig sektor.

Ifølge nyhetsbyrået EFE mangler 400 fagfolk innen spansk eldrepleie. Per i dag er det bare i overkant av 350 geriatriske sykepleiere som jobber i det offentlige helseapparatet i Spania.

– Antallet skulle vært doblet for å kunne bistå denne pasientgruppen som har helt spesielle behov, sier lederen for Geriatriforbundet, Pedro Gil Gregorio.

Forbundet presenterte den 8. juni i Madrid en strategiplan for å møte utfordringene i eldrepleien. I 2020 vil 20 prosent av befolkningen bestå av eldre i Spania. De aller fleste av disse ønsker å bo hjemme hos seg selv. Gregorio peker på at det er store forskjeller fra region til region i Spania når det gjelder eldrepleie. I Andalucía finnes det for eksempel ikke geriatriske eksperter på de offentlige sentrene. Også i Baskerland er slike spesialister en mangelvare, mens eldre i Madrid og Catalonia kan regne med å få hjelp av en geriatriker ved behov.

SEEG mener geriatrikerne er nødvendig fordi mange eldre mennesker ikke bare sliter med medisinske problemer, og kroniske sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerteproblemer. De har også vanskeligheter med å stå opp fra sengen, gå ut på gaten, eller rett og slett kle på seg.

I tillegg kommer mentale problemer som depresjon eller demens.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter