Folketallet i Spania går nedover

Publisert

Mens turismen skyter i været er folketallet i Spania på vei nedover. I følge offisielle tellinger stod 46,7 millioner mennesker registrert med bopel i landet ved starten av 2014. Det er over 400.000 færre enn året før. Nedgangen forklares med frafallet av utenlandske statsborgere. Mens antallet spanjoler økte med 141.361 gikk tallet på utlendinger ned med 545.980.

Foreløpige beregninger fra det nasjonale statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadística (INE) viser at Spania per 1. januar i år hadde 46.725.164 registrerte innbyggere. Med registrerte innbyggere menes alle som til enhver tid offisielt er innskrevet i kommunen der de bor (empadronamiento). Av det totale innbyggertallet har 41.724.906 spansk nasjonalitet, mens 5.000.258 er utenlandske statsborgere (10,7 prosent). Mens flere spanjoler ser ut til å ha satt kursen hjem, er antallet utlendinger det siste året redusert betraktelig.

At utenlandske statsborgere er redusert med over en halv million mennesker, skyldes nedgangstider og høy arbeidsledighet skriver avisen El Mundo. Flere år med stor økonomisk fremgang lokket utlendinger til Spania. Med dagens situasjon og en arbeidsledighet på over 26 prosent har mange sett seg nødt til å reise hjem igjen eller fortsette videre til et annet land.

Siden INE startet statistikken i 1998 (Padrón Continuo) har folketallet økt fra år til år, helt frem til 2012. Mellom 2012 og 2013 begynte innbyggertallet å synke og i løpet av fjoråret gikk det ned med 404.619 personer.

Befolkningsveksten i årene frem til 2012 skyldes i følge INE tilstrømningen av utlendinger. I 2000 var antallet registrerte utenlandske statsborgere i Spania på under en million (923.879), et tall som i 2010 var kommet opp i hele 5,7 millioner (5.747.734). Året etter snudde trenden og antallet begynte å gå nedover. I løpet av 2011 sank tallet med 15.229 personer, i 2012 med 190.020 og i fjor med 545.980, den største nedgangen så langt. Flesteparten av de som dro fra Spania i 2013 kom fra andre EU-land, til sammen 313.446. De resterende 232.534 var fra land utenfor EU.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter