Folkehelseinstituttet bekrefter: Varmere vær kan bremse Corona-smitte

Publisert

Det er tegn som tyder på at viruset ikke har så gode forutsetninger for å spre seg effektivt når det blir varmere og fuktigere, opplyser Folkehelseinstituttet. Det er NRK har snakket med virolog Karoline Bragstad.

Også i Kina, hvor man har hatt best tid til å analysere smitten, så man at smitte var merkbart lavere i regioner med varmt og fuktig klima sammenliknet med smitten hvor klima er tørt og varmt.

– Det er tegn til at viruset ikke har så gode forutsetninger for å spre seg effektivt når det blir varmere og fuktigere. Virus som spres gjennom dråpesmitte smitter mest ved lave temperaturer og lav luftfuktighet, opplyser virolog Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet (FHI).

SpaniaPosten skrev 20. mars om varmere vær som en faktor og påpekte også hvordan folks vaner endres i varmere vær. Man er mere ute og tilbringer mindre tid i avsperrede arealer nærme andre.

«Av biologiske grunner overlever slike virus kortere tid utenfor kroppen i temperaturer over 30 grader. Lave temperaturer kan irritere kroppens luftveier og gjøre den mer sårbar, selv om man til nå vet lite om hvordan det påvirker Corona-smitte. Det som er sikkert er at viruset vil overleve i kortere tid utenfor organismen når når luft-temperaturen er over 30 grader.»

I en annen artikkel 25. mars skrev SpaniaPosten: «Viruset spres raskest i store byer med ett tørt og kjølig klima. I Madrid, som ligger på nesten 700 meters høyde med en kjølig og tørt klima… Undersøkelser utført ved Johns Hopkins universitetet i samarbeide med MIT (Massachusset Institute of Technology) viser at optimale forhold for Corona-viruset er mellom tre og tretten grader»

Til NRK sier virologen fra Folkehelseinstituttet:

– Når det er kaldt og vinter, så er vi mer innomhus og gjerne i tørre miljø som også tørker ut slimhinnene våre som igjen gjør at vi er mer mottakelige for virusinfeksjon. Når det er sol, sommer og ferietid, så er vi mindre sammen og mer ute. Alt dette er faktorer som bidrar til at man kan håpe på at viruset ikke vil kunne smitte så godt når vi nærmer oss sommertid, sier hun.

Har Corona-viruset en sesong som vanlig influense og forkjølelse?

En av hypotensene man nå studerer er om det nye Corona-viruset har en sesong lik virusene det kan minne om. BBC skriver at det det allerede er ting som tyder på at andre Corona-virus spres mest i vinterhalvåret. Forskere ved University College London (UCL) har sammen med London School of Hygiene and Tropical Medicine gjorde en studie med 2000 deltakere. Forskerne konkluderte med at Corona-viruser er langt vanligere vinterhalvåret, samme tid influensa og forkjølelser er vanligst. De registrerte også en tydelig reduksjon av smitte-tilfellene sommerhalvåret.

NRK skrev allerede 5. mars: – Korona kan smitte lettere ved lavere temperaturer

BBC skriver i en artikkel 9. april om hvordan vår og sommervær i Europa vil påvirke smitten av Corona-viruset.

Kilder omtalt i denne artikkelen:

NRK: Derfor kan varmere vær minske smittespredning

Forsker: – Korona kan smitte lettere ved lavere temperaturer

BBC: Coronavirus: Will summer make a difference?

Boston Herald: Will warmer spring and summer weather slow the spread of coronavirus?

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter