Folkeavstemning skal etterforskes

Publisert

Høyesterett har opprettet sak mot den katalanske regionspresidenten Artur Mas og to av hans regjeringsmedlemmer. Domstolen følger dermed opp riksadvokatens anklage om at de tre handlet i strid med den spanske grunnloven da de 9. november 2014 tillot folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia. Folkeavstemningen var på forhånd erklært grunnlovsstridig av den spanske forfatningsdomstolen.

Ansvaret for gjennomføringen av folkeavstemningen i Catalonia ble i siste liten «overført» til det sivile samfunn. Ved hjelp av rundt 40.000 frivillige ble arrangementet gjennomført. Rundt 2,3 millioner mennesker avla stemme (ca. 33 prosent av de stemmeberettigede i regionen) og 80,7 prosent sa ja til uavhengighet fra Spania.

Selv om frivillige organisasjoner formelt sett hadde ansvaret for selve folkeavstemningen, hadde regionsregjeringen på forhånd godkjent arrangementet og anses derfor for å ha brutt med avgjørelsen fra landets forfatningsdomstol som 4. november erklærte avstemningen for grunnlovsstridig. Det legges også vekt på at den katalanske regjeringen tillot at regionens offentlige skoler ble tatt i bruk som stemmelokaler.

Les også: Anmeldt for ulovlig folkeavstemning

Den nylig avgåtte riksadvokaten Eduardo Torres-Dulce leverte i november en anmodningen til høyesterett i Catalonia om å opprette sak mot regionspresidenten. I følge anmeldelsen hadde den katalanske regjeringssjefen Artur Mas misbrukt stillingen som regionspresident og trosset landets forfatningsdomstol. Anmodningen følges nå opp av høyesterett som mandag 22. desember besluttet at forholdet skal etterforskes. Også den katalanske visepresidenten og regionens utdanningsminister er blant de som etterforskes i saken.

Foto: Feiring av den katalanske nasjonaldagen i Barcelona 11. september 2014

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter