Fødselsratene stiger i Spania

Nasjonalt institutt for statistikk har nylig publisert tall for blant annet fødselsrater i 2008. Resultatene viser at Spania i fjor hadde det høyeste antall fødsler på nesten 20 år. I gjennomsnitt fødte enhver spansk kvinne 1,46 barn i 2008. Det ble født 518.967 barn i Spania i fjor. Det tilsvarer en økning på 26.440 i forhold til året før.

Nasjonalt institutt for statistikk har nylig publisert tall for blant annet fødselsrater i 2008. Resultatene viser at Spania i fjor hadde det høyeste antall fødsler på nesten 20 år. I gjennomsnitt fødte enhver spansk kvinne 1,46 barn i 2008. Det ble født 518.967 barn i Spania i fjor. Det tilsvarer en økning på 26.440 i forhold til året før. Et av fem barn ble født av en utenlandsk mor. De høyeste fødselsratene i Spania ble i fjor registrert i Melilla, Ceuta og Murcia.

Spanias fødselsrater, målt i antall fødsler per 1.000 innbyggere, var for 2008 11,38. Noe som kvalifiserer til trettende plass i EU. Det fødes flere barn i Spania enn i for eksempel Tyskland, Storbritannia, Italia og Østerrike. Mens det fødes færre barn i Spania enn i for eksempel Irland og Frankrike, som har EUs høyeste fødselsrater.
 
   

 

Relaterte saker