FN-eksperter advarer mot eskalering av konflikten i Catalonia

Publisert

Representanter for FNs høykommissær for menneskerettigheter advarer spanske myndigheter mot å gjennomføre aksjoner foran den grunnlovsstridige folkeavstemningen om uavhengighet i Catalonia som høykommissæren sier kan gå på akkord med fundamentale menneskerettigheter og føre til voldelige konfrontasjoner. De vises til at nasjonalt politi allerede har stengt internettsider, stoppet politiske møter, arrestert politikere og gjort rassiaer i trykkerier der stemmesedler og annet valgmateriale produseres. FN-ekspertene skal allerede ha tatt kontakt med Spanias regjering om situasjonen.

I en uttalelse fra De forente nasjoners høykommissær for menneskerettigheter torsdag 28. september uttrykkes det bekymring over situasjonen i Catalonia. Etter at den spanske forfatningsdomstolen erklærte den forestående folkeavstemningen om uavhengighet fra Spania 1. oktober for grunnlovsstridig har spansk politi Guardia Civil gjennomført en rekke offensive operasjoner.

“Uavhengig av om folkeavstemningen er kjent ulovlig, har spanske myndigheter ansvar for at de rettighetene som er avgjørende for demokratiske samfunn respekteres,” heter det i uttalelsen.

De vises til at det nasjonale politiet allerede har stengt internettsider, stoppet politiske møter, arrestert politikere og gjort rassiaer i trykkerier der stemmesedler og annet valgmateriale produseres.

Fundamentale rettigheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet står på spill mener ekspertene:

“Tiltakene vi er vitne til, er bekymringsfulle fordi de ser ut til å krenke grunnleggende individuelle rettigheter, forhindre tilgangen til informasjon og muligheten for debatt på et kritisk tidspunkt for Spanias demokrati”.

Det vises også til at Spanias regjering har sendt store politiforsterkninger til Catalonia. Den 21. september skal mer enn 4.000 betjenter fra Guardia Civil ha blitt utplassert i den autonome regionen, med ordre om «å handle i tilfelle den ulovlige folkeavstemningen finner sted».

FN-ekspertene advarer mot en eskaleringen av situasjonen. «Vi er opptatt av at denne ordren og tilhørende retorikk kan øke spenninger og sosial uro,” står det i uttalelsen. Videre oppfordres alle parter til å beherske seg og unngå vold av noe slag og sikre fredelige protester i de kommende dagene. Det understrekes også at FN allerede har vært i kontakt med Spanias regjering om situasjonen.

Les også: Konflikten i Catalonia tilspisses etter arrestasjoner

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter