Flygeledere bekrefter streik

Publisert

Spanske flygeledere (USCA) har ikke kommet til enighet med det statlige flyplasselskapet Enaire. Dermed blir det 12 timer streik fra klokken 06:00 til 18:00 lørdag 26. september. Streiken skal etter planen gjentas i det samme tidsrommet den påfølgende lørdagen 3. oktober. I tråd med spansk lov garanterer flygelederne en minimumservice under aksjonen. Forsinkelser bør likevel påregnes. Årsaken til streiken skyldes Enaires manglende vilje til å reforhandle sanksjonene mot de fagorganiserte i USCA fra 2010 da streik lammet spanske flyplasser og 200.000 passasjerer ble berørt.

Kilder hos flygeledernes fagorganisasjon Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) bekrefter brudd i den fjerde og siste runden med forhandlinger med det statlige flyplasselskapet Enaire. Dermed blir det 12 timer streik fra klokken 06:00 til 18:00 lørdag 26. september. Det er planlagt at streiken skal gjentas i det samme tidsrommet den påfølgende lørdagen 3. oktober.

I følge spanske myndigheter vil flygelederstreiken få ringvirkninger for avviklingen av flytrafikken både før og etter de nevnte tidspunktene.

USCA streiket også i juni og juli, men avlyste streiken i august av hensyn til folks ferieavvikling. Fagorganisasjonen har tidligere begrunnet streiken med flyplasseieren Enaires manglende vilje til dialog. Forholdet gjelder en arbeidskonflikt som går tilbake til november og desember 2010 da uenighet mellom USCA-ansatte og spanske myndigheter om arbeidsbetingelser førte til streik og lammelse av spanske flyplasser. Rundt 200.000 passasjerer ble berørt. Etter streiken ble det pålagt sanksjoner fra Enaire mot 61 flygeledere i Barcelona og oppsigelse av en flygeleder i Galicia.

At streiken fikk så vidtrekkende konsekvenser skal imidlertid ikke bare ha vært de streikende i USCAs ansvar. Spanias daværende samferdselsminister José Blanco skal som følge av konflikten ha bedt Enaire (den gang Aena) om å stenge spansk luftrom, først i regionen Galicia nord i Spania den 26. november og deretter hele det spanske luftrommet i to dager den 3. og 4. desember 2010.

Denne beslutningen kom utelukkende fra politisk hold og skal ikke ha vært i USCAs planer. Fagforeningen hadde fulgt reglementet med garanti for en minimumservice ved flyplassene. USCA fikk senere medhold i dette da statens sak mot flygelederne i Galicia ble henlagt i 2013.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter