Flest påkjørsler på dagtid

Publisert

I løpet av de siste fem årene har 68.000 spanjoler blitt påkjørt i trafikken. De fleste påkjørslene har skjedd i større byer på dagtid.
Av disse har 13.500 spanjoler blitt hardt skadet i sammenstøtet, og 3.300 spanjoler har mistet livet.
De fleste ulykkene skjer på våren og i skoletiden. De fleste som blir påkjørte er enten under 14 år eller over 65 år.

I løpet av de siste fem årene har 68.000 spanjoler blitt påkjørt i trafikken. De fleste påkjørslene har skjedd i større byer på dagtid.
Av disse har 13.500 spanjoler blitt hardt skadet i sammenstøtet, og 3.300 spanjoler har mistet livet.
De fleste ulykkene skjer på våren og i skoletiden. De fleste som blir påkjørte er enten under 14 år eller over 65 år.
De vanligste bakgrunnene for en påkjørsel i Spania er at sjåføren kjører for fort, holder på med noe annet samtidig som han kjører, eller bryter kjørereglene.
Andre bakgrunner er at sjåførene ikke stanser for fotgjengere, ikke ser fotgjengerne, eller har hatt dårlig sikt.
70 prosent av påkjørslene skjer i urbane strøk.
De tre regionene med flest påkjørsler er Catalonia, Madrid og Valencia, melder organisasjonen Mapfre.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter