Flere mottar norske velferdsytelser i utlandet

Publisert

Nav har lagt om sine saksbehandlersystem og statistikksystem, og jobber nå med å utvikle offisiell statistikk på hvor mange mottakere av alderspensjon og uførepensjon som er bosatt i Spania. De siste tallene er fra mai 2010.
Tallene fra 2010 viser at utlandsområdet i Nav er i sterk vekst.

På Navs hjemmesider står det skrevet at den økte globaliseringen og migrasjonen fører til at stadig flere har rett til å motta norske velferdsytelser når de bor i utlandet.

Nav har lagt om sine saksbehandlersystem og statistikksystem, og jobber nå med å utvikle offisiell statistikk på hvor mange mottakere av alderspensjon og uførepensjon som er bosatt i Spania. De siste tallene er fra mai 2010.
Tallene fra 2010 viser at utlandsområdet i Nav er i sterk vekst.

På Navs hjemmesider står det skrevet at den økte globaliseringen og migrasjonen fører til at stadig flere har rett til å motta norske velferdsytelser når de bor i utlandet.
Mellom år 2000 og 2010 har utbetalinger som går ut av Norge økt med 75 prosent. Økningen skyldes i hovedsak at flere pensjonister bosetter seg i utlandet, men også grunnet arbeidsinnvandring fra nye EU-land.

Flere frivillige medlemmer
Hovedregelen er at man må være bosatt i Norge for å være medlem i Folketrygden. Men, man kan også være frivillig medlem selv om man bor i utlandet. Tall fra Nav (2009) viser faktisk at den norske Folketrygden har frivillige medlemmer i nesten 170 land.
Nav behandler årlig rundt 10.000 søknader om frivillig medlemskap. Rundt 8.000 av disse søknadene gjelder nordmenn bosatt i utlandet.
62 prosent av de som mottar norske trygdeytelser i utlandet har bosatt seg innen EØS-området.
I 2009 ble det til sammen utbetalt 231,1 millioner kroner i sykepenger til nordmenn bosatt i utlandet, 54,3 millioner kroner i attføring/rehabilitering, 60,1 millioner kroner i tidsbegrenset uførestønad, 70,5 millioner kroner i foreldrepenger og 6 millioner kroner i kontantstøtte.

Spania på 3. plass
Det er langt flere med pensjoner fra Norge i USA enn i Spania, men de samlede utbetalingene til Spania er mer enn dobbelt så høye som til USA.
Statistikken viser at det er stadig flere nordmenn som velger å bosette seg i utlandet.
En del land har flere nordmenn enn andre, og Spania er et av landene som ligger på topp. Grunnen til at Spania er et av topplandene på denne listen er at mange pensjonister flytter ut. For andre land har det vært arbeidsemigrering som har vært hovedgrunnen.
Tall fra NAV (2008) viser at nordmenn bosatt i Sverige hadde mest utbetalinger fra Nav, deretter USA og på tredjeplass, Spania.
Spaniaposten vil presentere ferske tall fra Nav i begynnelsen av mai måned.
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter