Fjerner minnesmerke for Francos-offer

Publisert

Byrådsmedlem for det høyreekstreme partiet VOX, Jesús Albiol, hevder plaketten inneholdt “klare historiske feil”. Dette til tross for at stedet er blitt grundig undersøkt av spesialister. Plaketten var plassert i et kloster som var et fengsel drevet av fasistene i etterkrigstiden.

Den kontroversielle byråden for kultur i Borriana, Jesús Albiol, har fjernet en plakett til minne om de 3668 personene som satt fengslet i La Mercé-klosteret. Dette var et provisorisk franquistisk fengsel som var i drift i perioden 1939 og 1942.

Vox-byrådsmedlemmet, som også er medlem av det regionale parlamentet, hevder at plaketten inneholdt “klare historiske feil og falsk informasjon”, selv om han ikke har spesifisert hvilke. Plaketten ble satt opp i 2016, under den forrige mandatperioden til sosialisten María José Safont, som regjerte med støtte fra Compromís.

Albiol hevder at plaketten inneholdt “data som ikke stemmer overens med virkeligheten, fordi det Compromís har drevet med i regjeringsperioden har vært å bruke historien politisk for å slå politisk mynt på ofrene for den spanske borgerkrigen ved å forvrenge historien”.

Høyrepolitikeren kunngjorde at han har bedt kommunearkeologen, som er ansvarlig for det kommunale museet, “om en plakett – som vil bli plassert på et mer egnet sted – med reelle historiske data, verifisert og undersøkt av kommunens tekniker, om hva som har skjedd der siden bygningen ble satt opp”.

Godt dokumentert historie som fengsel

Klosteret La Mercés rolle er imidlertid godt dokumentert. Historikeren Juan Luis Porcar, som er en ledende forsker på Francos undertrykkelse i Castelló, forteller i sin siste monografi at klosteret ble brukt som fengsel og mellom 9. april 1939 og 23. september 1942 huset til sammen 3 506 fanger (3 506 menn og 117 kvinner) “under elendige og ubeboelige forhold”.

Juan Luis Porcar har skrevet boken Un país en gris i negre. Memoria histórica i represión franquista a Castelló, utgitt av Universitat Jaume I. Porcar anslår at 99 innbyggere i Borriana ble skutt mellom juni 1938 og mai 1948, deriblant borgermesteren Vicente Moliner Merlos, visepresidenten i provinsrådet i Castelló, José Hernández Merlos, og provinsdeputert Hilario Ferrer Cherta.

Uten å komme med noen opplysninger, sier den høyreekstreme rådmannen: “Jeg vil at folk skal få vite hva som har skjedd i bygningen siden den ble bygget og frem til i dag, hva den har blitt brukt til, uten noen ideologi. De siste årene har venstresiden brukt ofrene for borgerkrigen til å sette spanjoler opp mot hverandre. Det var ofre, men på begge sider. Ikke bare én”.

Albiol minner om at “rollen som innbyggerne har gitt” PSPV-PSOE og Compromís er “å være i opposisjon”.

“Vox leder kulturdepartementet, og denne plaketten var et svar på en politisk utnyttelse av ofrene for borgerkrigen ved å peke på det gode og det dårlige, og dataene på plaketten var dessuten helt falske”.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter