Fire millioner til Aznars stiftelse

FAES, La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, grunnlagt og ledet av tidligere statsminister Jose Maria Aznar PP, har mottatt fire millioner euro i statlige overføringer i løpet av 2008. Rent konkret har stiftelsen mottatt 198.168 euro fra utdanningsdepartementet, 989.000 euro fra utenriksdepartementet og 2.861.302 euro fra kulturdepartementet. Til sammen over en million euro mer enn det stiftelsen til PSOEs Pablo Iglesias mottok året før.

Det er i utgangspunktet ikke noe uvanlig med statlige overføringer til private stiftelser. Men når det gjelder Aznars organisasjon, kan mottagelsen av bevilgningene virke noe selvmotsigende. FAES forfekter en såkalt nyliberal holdning, ikke ulik den man har sett de siste åtte årene i Washington. Det vil si at alt som lukter av statsstøtte, med mindre det er for å garantere for innbyggernes sikkerhet, eller for å forsvare det frie markedet, bli regnet som en uting.

 

Relaterte saker