Fikk lønn i 10 år uten å jobbe

Publisert

Nok en gang er en «spøkelsesansatt» oppdaget på lønningslistene i offentlig sektor i Spania. Denne gangen handler det om en kontorarbeider ved arkivene til provinsadministrasjonen i Valencia. Mannen skal ha blitt ansatt i 2006 i en nyopprettet stilling og fikk utbetalt full årslønn i over 10 år uten å være på jobb. Likende saker er tidligere avslørt i to forskjellige kommuner i Andalucia.

Mannen som nå er tatt for jobbsvindel ved provinsadministrasjonen i Valencia (Diputación de Valencia) skal i følge avisen El Mundo ha fått opprettet en stilling ved provinsens arkiver som sjef for «Unidad de Actuación Bibliográfica» (Enheten for bibliografisk aktivitet). Angivelig fantes det knapt nok et bibliotek ved arkivene og det lille som var av bøker ble kun brukt internt. Ansatte ved arkivet reagerte derfor på opprettelsen av stillingen i 2006 og mente den av overflødig.

Med en årslønn på ca. 50.000 euro i året (rundt 440.000 kroner) skal den offentlige funksjonæren ha svindlet provinsadministrasjonen i over ti år. Han skal aldri ha hatt noe skrivebord eller datamaskin på jobbstedet, ei heller arbeidsoppgaver.

I følge kollegaer har mannen hver dag kommet til arbeidsstedet klokken 7:30 om morgenen for å stemple inn, og så dratt igjen. Mellom klokken 15:30 og 16:00 på ettermiddagen har han kommet tilbake for å stemple ut.

De ansatte opplyser at de eneste gangene de så noe til kollegaen var når det skulle forhandles om ferieavvikling.


Flere liknende saker

Den utrolige historien er imidlertid ikke unik for offentlig sektor i Spania. En liknende sak ble oppdaget Jerez kommune i Andalucia i fjor der to ansatte fikk lønn i 15 år uten å komme på jobb. De to skal ha skrevet timer og brukt verv i fagorganisasjonen CGT til å lure seg unna arbeidet. At jukset ikke ble oppdaget, ble forklart med sviktende kontroll med oppføring av timer hos både kommunen og fagforeningene.

Les også: Lurte seg unna jobben i 15 år

Noen år før dette ble en offentlig ansatt avslørt Cádiz i samme region. Mannen hadde med full lønn lurt seg unna jobben i 6 år. Forholdet går tilbake til perioden 2004 til 2010 da mannen hadde, eller skulle ha hatt, oppsynet med byggingen av et renseanlegg for kloakk i kommunen. Han skal imidlertid knapt ha vist seg på arbeidsplassen. De som jobbet på anlegget trodde mannen var returnert til kommuneadministrasjonen, som på sin side trodde han jobbet ved anlegget.

Les også: Fikk lønn i seks år uten å jobbe 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter