Feilfrie trafikanter belønnes

Flere millioner bilførere i Spania har fått to bonusprikker på førerkortet. Da prikkbelastningssystemet ble innført for tre år siden, ble det samtidig innført en ordning som skal belønne feilfrie trafikanter. Kjører man feilfritt i tre år, vil man honoreres med to bonusprikker når treårs perioden er over. Nesten 21 millioner trafikkanter, rundt 80 % av totalen, fikk to bonusprikker den 1.

Flere millioner bilførere i Spania har fått to bonusprikker på førerkortet. Da prikkbelastningssystemet ble innført for tre år siden, ble det samtidig innført en ordning som skal belønne feilfrie trafikanter. Kjører man feilfritt i tre år, vil man honoreres med to bonusprikker når treårs perioden er over. Nesten 21 millioner trafikkanter, rundt 80 % av totalen, fikk to bonusprikker den 1. juli.   
 

 
             
 

Relaterte saker