Feil ga 10 milliarder ekstra i statsgjeld

Publisert

Da Spanias regjering nylig la frem statsbudsjett for 2014 var statsgjelden satt til 99,8 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), litt over 1000 milliarder euro. Prosenttallet skulle imidlertid ha vært på 98,9, en forskjell på rundt 10 milliarder. Feilen er nå korrigert. I følge budsjettansvarlig representerer det ingen stor endring, men skaper likevel distanse til en gjeld på 100 prosent av BNP.

 

Spania har de siste årene sett seg nødt til å låne stadig mer penger for å finansiere landets budsjettunderskudd. I 2012 var statsgjelden på 84 prosent av BNP. Det vil si 882,3 milliarder euro, det høyeste i landets historie og 146 milliarder mer enn året før. De siste fem årene har statsgjelden økt med 500 milliarder euro. Målet for 2013 var satt til 91,4 prosent av BNP, men vil sannsynligvis bli høyere.

 

Regjeringen innrømmer at de gjerne skulle ha sett at gjelden var lavere enn den er. Økonomiminister Cristóbal Montoro (PP) karakteriserer situasjonen som bekymringsverdig, men har samtidig tro på at utviklingen er i ferd med å snu. Han legger vekt på at renten på spansk gjeld har gått ned og betegner regjeringens kutt i offentlige utgifter som nøkkelen til lavere gjeld.

 

 

Korreksjonen av beregningene for neste år, der 99,8 prosent ble rettet til 98,9 prosent, gir en statsgjeld på rett under 1000 milliarder euro. Det ble understreket at feilen kun var en skrivefeil og slik sett ikke hadde betydning for de øvrige beregningene i budsjettet.  

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter