Fattigdommen i Spania øker

Publisert

Nærmere tretti prosent av Spanias befolkning befinner på grensen til fattigdom og sosial marginalisering. Det viser undersøkelser gjennomført av EUs statistikkbyrå Eurostat. De dystre tallene står i kontrast til landets økonomiske vekst som bare har økt de siste to årene. Regjeringspartiet Partido Popular har tidligere fått kritikk for å ha en ensidig fokus på sparepolitikk og for å skape større forskjeller mellom fattig og rik. Spania er sammen med Helles det landet i EU der situasjonen har forverret seg mest etter finanskrisen.

Eurostats levekårsundersøkelse European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) som hvert år gjøres for alle medlemslandene i unionen viser at hver fjerde EU-borger befinner seg på grensen til fattigdom. Det vil si 122 millioner mennesker. Målt i andel av befolkning er landene som kommer dårligst ut Romania (40,2 prosent), Bulgaria (40,1 prosent), Hellas (36,0 prosent), Latvia (32,7 prosent) og Spania (29,2 prosent).

Samtidig viser tallene at den negative utviklingen fra 2008 til 2014 har vært størst i Hellas og Spania. I Hellas er 7,9 prosent flere innbyggere på grensen til fattigdom, mens andelen i Spania økte med 4,7 prosent. Deretter følger Kypros, Malta, Ungarn og Italia som land med størst negativ utvikling.

Eurostat definerer kategorien for folk i risiko for fattigdom (Persons at risk of poverty) basert på beregninger av familiers samlede inntekt målt opp mot en gjennomsnittlig inntektsgrense for fattigdom. I følge Eurostat skal andelen spanjoler som befinner seg i denne kategorien fra 2008 til 2014 ha gått opp med rundt 800.000 til totalt 13,4 millioner mennesker.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter