12.9 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20 C
Las Palmas de Gran Canaria

Fartsgrensen ned fra 100 til 90 på landeveien

Fartsgrensen på spanske landeveier er redusert fra 100 til 90 kilometer i timen. Endringen ble innført den 29. januar og har til hensikt å begrense ulykker. Maksfarten på motorveier vil fremdeles være 120 kilometer i timen.

Den gamle fartsgrensen på 100 km/t på landeveien kom på 1980-tallet, da det knapt fantes motorveier i Spania. I dag er moderne motorveier med 120 km/t som maksfart bygget ut over hele landet (det vil si veier med fysisk atskilte kjøreretninger og minst to kjørefelt i hver retning).

Behovet for høye hastigheter på de gamle landeveiene er derfor redusert. I tillegg har landeveiene i Spania tradisjonelt vært svært utsatt for ulykker; rundt 75 prosent av alle kollisjoner med personskade. I 2018 omkom til sammen 877 personer på slike veier. Samtidig regnes høy hastighet som direkte årsak til 20 prosent av alle ulykker.

Til nå har fartsgrensen på landveien vært på enten 90 eller 100 km/t, avhengig av veiens bredde. Fra og med den 29. januar er grensen satt til 90 km/t for vanlige biler, mens lastebiler har en grense på 80 km/t. Moderne busser med bilbelte til passasjerene kan kjøre i 90 km/t.

At det blir mindre forskjell i maksfarten mellom ulike kjøretøyer anses også som en fordel. Foruten mer flyt i trafikken, håper man å begrense antallet farlige forbikjøringer.

I følge veitrafikkmyndighetene i Spania (Dirección General de Tráfico, DGT) har innføringen av den nye 90-grensen kostet til sammen 526.000 euro.  Totalt 2.719 skilt skal være skiftet ut. Det tilsvarer nærmere 12.000 kilometer med vei, eller 1.200 mil.

Relaterte saker

- Advertisement -