Farlig «forgubbing» av samfunnet

Publisert

I Alicante provinsen har man nå 150.000 færre unge innbyggere enn hva man hadde bare ti år tilbake. Innbyggere over 75 år har økt med 22.000 personer samme perioden.

Lavere fødselstall og lav innvandring gjør at den gjennomsnittlige alderen i provinsen øker betraktelig. For det stadig økende antallet pensjonister betyr dette færre arbeidere som betaler skatt pr mottaker av pensjon. I tillegg krever den aldrende befolkningen større investeringer i helse og omsorgs-sektoren. Dette er ekstra utfordrende når skatteinntektene fra arbeidende går ned og antallet kvalifiserte arbeidstakere minker.

De under 40 utgjør nå mindre enn halvparten av provinsens innbyggere.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter