Får medhold i Gibraltar-konflikten

Publisert

Spanias grensekontroll ved Gibraltar er ikke EU-stridig. Det er konklusjonen til Europakommisjonens observatører. Spania fikk i sommer kritikk for å gjennomføre kontroller som skapte unødvendig lang kø på grensen. Storbritannia mente kontrollene var politisk motiverte, mens Spania mente de var nødvendige for å stoppe smugling av blant annet tobakk. Brussel har nå gitt Spania medhold i at kontrollene må til og mener de to landene bør samarbeide om å få bukt med smuglingen. Spanske myndigheter blir samtidig bedt om å ta skritt for å gjøre grensepasseringen mer effektiv.

Utsendingen fra Brussel skulle inspisere den spanske grensekontrollen og avgjøre om kontrollene virkelig var nødvendige og stod i forhold til smuglerproblemet. Britiske myndigheter, med statsminister David Cameron i spissen, mente at kontrollen var ute av proporsjoner og unødvendig mellom to land som begge er medlemmer av EU. Spania ble i august beskyldt for å bryte med EUs prinsipper om åpne grenser i det indre marked.

I rapporten som nå foreligger bekrefter EU-kommisjonens inspektører at kontrollene er nødvendige. Samtidig oppfordres Spania til å effektivisere arbeidet som gjøres på grensen, blant annet ved å utnytte arealet ved grensepasseringen bedre og i større grad gjøre selektive og informerte kontroller slik at man i fremtiden unngår de lange køene. Spansk politi og tollvesen blir også bedt om å jobbe på lag med gibraltarske myndigheter og dele informasjon om smuglingen. Samtidig blir den britiske kolonien anmodet om å skjerpe sine rutiner og samarbeide med Spania.

Visestatsminister i Spania, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), skal på en pressekonferanse fredag 15. november ha sagt seg fornøyd med konklusjonen fra EU og ment at inspektørene hadde gitt Spania rett. Hun skal også ha bekreftet at Storbritannia og Spania er bedt om å samarbeide for å bekjempe smuglerproblemet.

 

Smuglerproblemet

Smugling av sigaretter fra Gibraltar til Spania har pågått i mange år. De siste årene skal imidlertid aktiviteten ha tatt seg opp betraktelig, blant annet på grunn av økte priser på tobakk i Spania. I følge myndighetene ble antallet beslag tredoblet fra 2009 til 2012. I fjor konfiskerte tollvesenet rundt 723.000 pakker røyk på grensen, et antall som i år ble passert allerede i august.

Spanias innenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) har tidligere beskyldt myndighetene på Gibraltar for ikke å gjøre nok med problemet og ment at de to landene burde samarbeide og skjerpe kontrollen på begge sider av grensen. Den spanske ministeren har også hevdet at gibraltarske myndigheter er inneforstått med det som skjer. Gibraltar står registrert med et innbyggertall på rundt 30.000, men importerte angivelig hele 140 millioner sigarettpakker i fjor. Det skal også være et unaturlig stort antall utsalgssteder for tobakk på øya og mange av dem fungerer som rene grenseutsalgssteder.

I følge spanske myndigheter er det likevel ikke bare tobakksmugling som er årsaken til de strenge grensekontrollene, men også kampen mot smugling og hvitvasking av penger. Gibraltar fungerer i følge Spania som et skatteparadis for spanjoler der penger gjemmes bort i selskaper eller skjules på bankkontoer. Utsendingen fra Brussel skal imidlertid ikke ha hatt i oppgave å ta stilling til dette.

 

Tok opp saken i FN

Forholdet mellom Gibraltar og Spania har etter sommeren vært preget av flere runder med kontroverser. Da statsminister Mariano Rajoy (PP) holdt tale i FN i slutten av september omtalte han Gibraltar som en «kolonial anakronisme». Den spanske regjeringssjefen påpekte at Gibraltar allerede i 1963 stod på FNs liste over land som burde avkoloniseres. Rajoy mente blant annet at statusen som britisk koloni skapte problemer for de som bor på Gibraltar og for de som bor i grensebyen La Línea.

Gibraltars statsminister Fabián Picardo skal i samme forum få dager senere ha svart med å beskylde Spania for å ha lansert en «hatkampanje» mot den britiske kolonien. Spansk politi og militære skal i følge Picardo flere ganger ha ha opptrådt provoserende ved å oppholde seg i gibraltarsk farvann. I følge ministeren skal det også være rapportert om hærverk mot eiendommer folk fra Gibrtaltar har i Spania.

 

Diplomati

På en annen side har det foregått diplomatisk virksomhet mellom Spania og Storbritannia helt siden konflikten blusset opp i sommer. De to statsministerne Rajoy og Cameron møttes i forbindelse med et G 20-møte i St. Petersburg i begynnelsen av september enige om å finne løsninger og ikke å la konflikten gå utover den ellers gode relasjonen mellom landene. Rajoy skal etter møtet ha ment at konflikten skapte problemer som ingen av partene var tjent med og at eneste vei fremover var dialog.

Det har lenge vært strid om Spanias fiskerettigheter i havet rundt Gibraltar. Spanjolene mener de har krav på å fiske fritt i områdene rundt den britiske kolonien, mens britene har villet begrense rettighetene. Bakgrunnen for at konflikten blusset opp i sommer var at Gibraltar uten forvarsel dumpet rundt 70 betongelementer i de aktuelle områdene. Gibraltar hevdet etterpå at betongelementene var lagt ned for å skape et kunstig rev som skulle stimulere det marine livet i havet, mens Spania mente betongen hindret spanske trålfiskere i å fiske i området. Etter at betongen ble lagt ut, skjerpet Spania kontrollen mellom landene med det resultat at man fikk timelange køer på grensen. Spania skal etter dette ha fortsatt med de strenge kontrollene.

Gibraltar er opprinnelig spansk, men ble invadert av engelskmenn og nederlendere i 1704 og har vært britisk siden slutten på den spanske arvefølgekrigen i 1714.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter