Får fri fra jobb under menstruasjon

0
4080

Kvinner i Spania vil kunne ta ut tre betalte sykedager hver måned. Om nødvendig kan dette utvides til fem dager. Meningen er at kvinner kan bruke disse dagene i tilknytning til menstruasjon uten sykemelding fra lege.

Loven er en del av en reform for kvinners helse som også inkluderer endring i loven om abort. Jenter over 16 år vil nå kunne ta abort uten godkjenning fra sine foreldre. I kvinner som har tatt abort kan ta fri fra jobb i tre dager.