Fagorganiserte fornøyde med streiken

0
53

De fagorganiserte i UGT og CCOO er fornøyde med deltagelsen under generalstreiken torsdag 29. mars. Rundt 77 % av landets lønnsmottagere var i følge de to organisasjonene i streik. Arbeidsgiverforeningen (La Patronal) er imidlertid uenig og mener deltagelsen bare var på rundt 20 %. Uansett ble streiken lagt merke til de fleste steder i landet og fagforbundene mener nå at regjeringen må ta signalene fra landets lønnsmottagere på alvor. De krever ny dialog om arbeidsreformen og at kuttene innen offentlig sektor skal reforhandles.

De fagorganiserte i UGT og CCOO er fornøyde med deltagelsen under generalstreiken torsdag 29. mars. Rundt 77 % av landets lønnsmottagere var i følge de to organisasjonene i streik. Arbeidsgiverforeningen (La Patronal) er imidlertid uenig og mener deltagelsen bare var på rundt 20 %. Uansett ble streiken lagt merke til de fleste steder i landet og fagforbundene mener nå at regjeringen må ta signalene fra landets lønnsmottagere på alvor. De krever ny dialog om arbeidsreformen og at kuttene innen offentlig sektor skal reforhandles.

Lederne for fagforbundene mener at regjeringen må revurdere sparetiltakene. De kan ikke lenger gjemme seg bak et argumentet om at Spania må følge EUs krav til innsparinger. Målet om et underskudd på 5,3 % som Brussel har bestemt er urealistisk. Så drastiske kutt vil i følge de fagorganiserte bare føre til ytterligere nedgang i økonomien og mer arbeidsledighet. Uttalelsene kommer samtidig med at regjeringen legger frem statsbudsjettet i Kongressen.

Selv om mange mennesker hadde tatt til gatene i de store byene, gikk streiken rolig for seg de fleste steder. I følge avisen El País var rundt 170.000 mennesker i aksjon i Madrid og over 250.000 i Barcelona. I den katalanske hovedstaden utartet demonstrasjonene seg noe utover ettermiddagen. Unge mennesker barrikaderte gatene flere steder i byen og søppelcontainere ble påtent. Store politistyrker ble satt inn for å kontrollere massene og biltrafikken ble omdirigert. I hele Catalonia skal til sammen 51 personer ha blitt arrestert og 44 personer kommet til skade. 19 av disse skal ha vært politimenn.

Av Ole C. Glad