Fagforeningene og arbeidsgiverforeningene enig

Arbeidsgiverforeningene CEOE og CEPYME har blitt enige med Spanias to største fagforeninger UGT og CC.OO om en lønnsøkning på cirka 1 % for 2010. Den økonomiske lavkonjunkturen og den stigende arbeidsledigheten har medført at årets lønnsforhandlinger har gått relativt smertefritt.

Det spesielle med årets forhandlinger er at arbeidsgiverne og fagforeningene har blitt enige om lønnsøkningene for tre år fremover. I 2011 beregnes økningen til cirka 2 %, mens den i 2012 kommer til å ligge på et sted mellom 1,5 % og 2,5 %, avhengig av individuelle forhandlinger.

Arbeidsgiverforeningene CEOE og CEPYME har blitt enige med Spanias to største fagforeninger UGT og CC.OO om en lønnsøkning på cirka 1 % for 2010. Den økonomiske lavkonjunkturen og den stigende arbeidsledigheten har medført at årets lønnsforhandlinger har gått relativt smertefritt.

Det spesielle med årets forhandlinger er at arbeidsgiverne og fagforeningene har blitt enige om lønnsøkningene for tre år fremover. I 2011 beregnes økningen til cirka 2 %, mens den i 2012 kommer til å ligge på et sted mellom 1,5 % og 2,5 %, avhengig av individuelle forhandlinger.

Relaterte saker