Fagforeningene går imot pensjonsreformen

0
102
sindicatos--647x231.jpg

Generalsekretærene i Spanias to mektigste fagforeninger Ignacio Fernández Toxo (CCOO) og Cándido Ménde (UGT) sier at de to organisasjonene planlegger massive samkjørte demonstrasjoner mot regjeringens planlagte pensjonsreform i alle Spanias store byer og provinshovedsteder.  

– Jeg anser det som uunngåelig at fagforeningene samler seg og markerer sin motstand mot reformforslaget, sa Ignacio Fernández Toxo under en pressekonferanse. Fagforeningslederen understreket at hans kollega Cándido Méndes tette bånd til regjeringssjef Zapatero, ikke er det minste bekymringsverdig.

Generalsekretærene i Spanias to mektigste fagforeninger Ignacio Fernández Toxo (CCOO) og Cándido Ménde (UGT) sier at de to organisasjonene planlegger massive samkjørte demonstrasjoner mot regjeringens planlagte pensjonsreform i alle Spanias store byer og provinshovedsteder.  

– Jeg anser det som uunngåelig at fagforeningene samler seg og markerer sin motstand mot reformforslaget, sa Ignacio Fernández Toxo under en pressekonferanse. Fagforeningslederen understreket at hans kollega Cándido Méndes tette bånd til regjeringssjef Zapatero, ikke er det minste bekymringsverdig.