Færre ran og innbrudd på Costa Blanca

Publisert

Nesten alle typer kriminalitet gikk ned siste året i Valencia regionen hvor Costa Blanca ligger. Antall registrerte innbrudd i gikk ned over 10 prosent.

Alle typer ran har gått ned. Antall registrerte veskenappinger er ned 4.2 prosent, innbrudd i boliger er ned med 11.4 prosent, ran med vold er ned med 8.9 prosent og antall stjålne biler er ned med 10.8 prosent.

Men ikke alle tall vitner om en positiv utvikling i 2017. I Valencia-regionen sett under ett er blant annet antall drap gått opp med hele 36.7 prosent. Kvinner som blir drept av menn de kjenner utgjør et stort antall i den dystre statistikken. Antall anmeldte voldtekter er ned i både Alicante og Valencia-provinsen, samtidig er antallet tredoblet i Castellon.

Når det gjelder vold mot kvinner ser man ofte et økende antall anmeldelser når økonomien går bedre. Kvinner er noe mindre økonomisk avhengig av menn som mishandler noe som fører til flere anmeldelser.

Nedgangen i ran og tyverier henger trolig sammen med bedre tider i Spania. Arbeidsledigheten er på vei ned.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter