Fabra (PP) vil ikke fjerne korrupsjonstiltalte medlemmer

Publisert

Opposisjonen i Valencia har lenge ment at alle korrupsjonssakene i Partido Popular virker ødeleggende for tiltroen til den offentlige styringen i regionen. Regionspresident Alberto Fabra (PP) ønsker imidlertid ingen praksis der man automatisk permitterer folkevalgte i partiet etter at de har blitt tiltalt for korrupsjon. Begrunnelsen han kommer med er at tiltalte er uskyldig til det motsatte er bevist og at en slik ordning ville ha gjort det «for enkelt for opposisjonen» som bare ville brukt tiden sin på å få politiske motstandere tiltalt istedenfor å drive med politikk.

Opposisjonen i Valencia har lenge ment at alle korrupsjonssakene i Partido Popular virker ødeleggende for tiltroen til den offentlige styringen i regionen. Regionspresident Alberto Fabra (PP) ønsker imidlertid ingen praksis der man automatisk permitterer folkevalgte i partiet etter at de har blitt tiltalt for korrupsjon. Begrunnelsen han kommer med er at tiltalte er uskyldig til det motsatte er bevist og at en slik ordning ville ha gjort det «for enkelt for opposisjonen» som bare ville brukt tiden sin på å få politiske motstandere tiltalt istedenfor å drive med politikk.

Fabra fikk også direkte spørsmål om hans forgjenger Francisco Camps (PP) nå er på vei tilbake i toppolitikken. Camps ble frikjent for korrupsjon i 2012. Dommen ble anket til høyesterett som nå har stadfestet frikjennelsen. Fabra utelukket ikke muligheten men påpekte at Camps for øyeblikket er ute av politikken.

Francisco Camps, president i Valencia fra 2003-2011, okkuperer imidlertid fremdeles et sete i Valencia-parlamentet der han, som den spanske avisen Las Provincias skriver, «sporadisk» dukker opp. Avisen melder onsdag 17. april at den tidligere regionspresidenten var innom parlamentet i en times tid og skal blant annet ha blitt gratulert av sine partikolleger for frifinnelsen. Flere av de som tok imot den «renvaskede» ekspresidenten er selv tiltalt for korrupsjon, blant annet Rafael Blasco (PP) som er tiltalt for underslag av flere millioner euro og Angélica Such (PP), én av de tiltalte i Gürtel-saken.  

Camps ble i begynnelsen av 2012 frikjent for korrupsjon i forbindelse med Gürtel-saken som handler om omfattende korrupsjon og ulovlig finansiering av PP. Forholdet gjaldt bestikkelser i form av dresser og sko for flere tusen euro som Camps og hans partifelle Ricardo Costa skal ha mottatt i betaling for politiske tjenester. Frikjennelsen var under dissens 4-5 og ble anket til høyesterett. Tirsdag 9. april kom høyesterett frem til at bevisene ikke var sterke nok til at Camps kunne dømmes for forholdet.

Mye tyder likevel på at det kan være lurt for Camps å ligge lavt i terrenget en stund til. Den tidligere regionspresidenten knyttes nemlig også til Gürtel-nettverket på andre måter, blant annet i forhold til sin valgkampanje fra 2007 som påtalemyndighetene mistenker ble finansiert på ulovlig vis med midler fra nettverkets aktører innen bygge- og eiendomsbransjen i Valencia.

Camps er også innblandet i Urdangarín-saken der han på vegne av Valencias regjering i perioden 2005-2006 skal ha inngått avtaler med Instituto Nóos, en nonprofit organisasjon som ble ledet av spanskekongens svigersønn Iñaki Urdangarín og hans kompanjong Diego Torres og der det foreligger beviser for underslag i millionklassen.

Andre tiltalte PP-politikere i Valencia-parlamentet er Sonia Castedo, ordfører i Alicante, og hennes forgjenger Luis Díaz Alperi, som begge står tiltalt for korrupsjon. De to er beskyldt for å ha lekket informasjon om kommunens plan for utbygging til den korrupsjonstiltalte utbyggeren Enrique Ortiz og skal ha tatt imot bestikkelser i form av penger, gaver og feriereiser. Díaz Alperi er i tillegg tiltalt for skatteunndragelse og dokumentforfalskning.

Opposisjonen i Valencia har flere ganger bedt president Fabra om å rydde opp i egne rekker. Omstendighetene rundt PP oppfattes som ødeleggende for Valencias omdømme og negativt for bedrifter som vil investere i regionen.

Denne bekymringen deles av Europarådet som i mars kom med sterk kritikk av Spania og landets politiske organisering. I en femti sider lang rapport ble sammenhengen mellom korrupsjon og irrasjonell pengebruk i Spania betegnet som et problem som var i ferd med å ødelegge tiltroen til offentlige institusjoner, spesielt på lokalt plan. Av Spanias 17 regioner har det PP-styrte Valencia vært ansett som en versting i denne sammenheng.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter