EUs felles reiseregler kan presse Norge til å endre reiseråd

Publisert

Ministre fra 27 EU-land har blitt enige om et felles «farge-system» for å samkjøre reise-restriksjoner og krav til karantene og obligatorisk Covid-testing. Etter det nye systemet deles statene opp i et hundretalls regioner som klassifiseres rødt, orange eller grønt. Regioner eller stater markeres i grått når smittedata eller antall tester ikke tilfredsstiller de krav man har blitt enige om.

EU er enige om at krav om karantene bare skal gjelde for «ikke-essensiell» reise-virksomhet. Reiser knyttet til jobb eller familie skal unntas krav om karantene selv om man kommer fra et område som er listet rødt. Norge har pr i dag ikke slike unntak men praktiserer reise-anbefalingene svart/hvitt.

EU vil publisere «reise-kartet» i løpet av neste uke, da data som blir underlaget for dette nye verktøyet allerede er offentlig tilgjengelig.

Tiltaket kommer i det man ser antallet nye smittede øker utover høsten og vinteren. Formålet er å unngå de ofte lite logiske tiltak man har sett enkelt-stater har innført. Den norske statens manglende forståelse for store regionale forskjeller i Spania har blitt kritisert av de tusener nordmenn som oppholder seg i landet. Valencia-regionen, som inkluderer Alicante-provinsen, har stort sett hatt Spanias laveste smittetall undre hele pandemien. Madrid-regionen og enkelte regioner i nord og nord-øst er de som har dratt snittet for Spania opp.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter