Europas «sinteste» bilister

Publisert

Spanjoler er blant de hissigste bilistene i Europa. Det er i hvert fall konklusjonen i en spørreundersøkelse om trafikkvaner foretatt på vegne av det franske veiselskapet Vinci Autoroutes. I undersøkelsen som er gjennomført i syv europeiske land er andelen som innrømmer tuting og kjefting klart høyest blant spanjolene. På en annen side har samtlige bilister en høy oppfatning av egne ferdigheter i trafikken.

Hele 63 prosent av de spanske bilistene innrømmer at de «står på hornet» dersom de mener de har rett i trafikken, mens gjennomsnittet er på 47 prosent. I tillegg svarer 59 prosent av de spurte at de kommer med fornærmelser mot andre bilister. Her er gjennomsnittet 56 prosent.

Mer likt fordelt blant de syv landene (Frankrike, Tyskland, Belgia, Storbritannia, Italia, Sverige og Spania) er folks oppfatning av egne ferdigheter i trafikken. Hele 97 prosent av alle i undersøkelsen snakker positivt om sin egen kjøring, mens gjennomsnittskarakteren de gir seg selv er på mellom 7 og 8 der 10 er best.

Når det gjelder trafikksikkerheten på veiene, der EU har satt seg som mål å halvere antall dødsulykker innen 2020, svarer 61 prosent at de er overbevist om at det er mulig å få ned dødeligheten på veiene i sitt land.

Med sine 78 prosent er Spania her blant de mest optimistiske. Antall dødsfall på spanske veier har gått ned de siste ti årene. I fjor var tallet 1.128 personer, det laveste siden 1960 da statistikken begynte.

I følge avisen El Mundo ble det også spurt om sammenhengen mellom dødsulykker og bruk av alkohol og andre rusmidler. Her svarte 64 prosent av de spanske bilistene at de trodde promillekjøring og rus var hovedårsaken til de fleste dødsulykkene, foran uoppmerksomhet og for høy hastighet. Gjennomsnittet for alle landene var til sammenlikning på 60 prosent.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter