EU organ skraper Barcelona-planene

Publisert

Barcelona har gått fra fra å ha sterkest økonomisk vekst i Spania til å nå oppleve at bedrifter, investorer og offentlige organer nærmest “flykter” fra den til nå så attraktive regionen. Regionale og lokale politiske myndigheter som kom til makten ved forrige valg er nå et hinder for nyetableringer.

Barcelona lå an til å bli valgt som sted for etableringen av EUs organ som evaluerer nye medikamenter for salg i EU-området. Organet her til nå vært basert i Storbritannia men grunnet Brexit flytter organet nå til kontinentet sammen med en rekke andre EU-organer som har vært etablert i Storbritannia.

Barcelona lå an til å bli valgt som destinasjon men separatistene som forsøkte å erklære en ny stat i Katalonia har fått både offentlige og private institusjoner til å tvile på Barcelona som et godt sted å drive i fra. Storbritannia går en usikker periode i møte som følge av Brexit. En teoretisk mulig katalansk stat ville lide i mange år som følge av legale og praktiske utfordringer

EUs kontor for vurdering av farmasi produkter blir nå etablert i Amsterdam.

Barcelonas styrke har vært kulturelt mangfold, det har vært enkelt å rekruttere folk til jobber i Barcleona siden byen har vært sett på som et attraktivt sted å flytte til med et godt klima, en flott by ved middelhavet, strategisk beliggenhet nære Frankrike og Pyrineene, en stor havn og til nå en liberal mangfoldig by. Etter at radikale nasjonalister kom til makten har byen endret karakter. Bystyret har satt inn tiltak for å bremse turismen i byen og fremme Katalanske verdier og språk. Det hele toppet seg i et grunnlovsstridig forsøk på løsrivelse fra Spania 1. oktober. Nasjonalistenes argument om at den Katalanske økonomien vil bli bedre utenfor Spania ser ut til å finne liten grubunn i næringslivet. Over 2500 bedrifter har til nå meldt flytting ut av Katalonia denne høsten.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter