EU krever svar om Ceuta-tragedien

Publisert

Europakommisjonen ber Spania redegjøre for omstendighetene rundt drukningstragedien i Ceuta der 15 immigranter mistet livet. Det reageres på at spanske grensevakter valgte å skyte med gummikuler mot immigrantene da de befant seg i vannet. EU krever nå svar på hva som egentlig skjedde og utelukker ikke sanksjoner dersom Spania har brutt med internasjonale konvensjoner.

Presset mot regjeringen og statsminister Mariano Rajoy i Ceuta-tragedien ser ikke ut til å avta. Opposisjonen var tidlig ute med kritikk av Guardia Civils måte å håndterte situasjonen på da en gruppe på rundt to hundre immigranter torsdag 6. februar forsøkte å ta seg inn i spanske Ceuta i Marokko. Nå har også EU-kommisjonen bedt regjeringen om en forklaring.

EU-kommisjonens ansvarlige for innenlandssaker Cecilia Malmström (bilde) betegner handlemåten til de spanske grensevaktene som bekymringsverdig og ønsker mer informasjon om omstendigheten som førte til at 15 immigranter druknet.

Innenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) innrømmet i Kongressen torsdag 13. februar at det ble skutt med gummikuler og røykgranater i retning immigrantene, men at det kun var for å avskrekke og markere grensen til spansk terrirorium. Både spanske myndigheter i Ceuta og sjefen for Guardia Civil har vært tilbakeholdne med informasjon og hevdet først at det i ikke ble brukt slikt utstyr.

Etter at det ble klart at gummikuler var tatt i bruk, har både Fernández Díaz og Spanias visestatsminister Soroya Sáenz de Santamaría (PP) gått ut og forsvart handlingene. Guardia Civil har også lagt ut en video med opptak av det som skjedde i et forsøk på å legitimere aksjonen. Videoen viser immigranter som står på land på marokkansk side av grensen og kaster stein mot grensevaktene.

Videopptaket er ment å tjene som bevis for at immigrantene oppførte seg truende og at bruken av gummikuler derfor var nødvendig. Senere har det imidlertid kommet frem at opptakene er fra et tidspunkt da tragedien allerede var et faktum og immigrantene hadde fått vite om de omkomne. Steinkastingen skal med andre ord ha vært en reaksjon på dette. I følge uttalelser fra immigrantene forårsaket skuddene fra Guardia Civil trengsel og panikk i vannet, som igjen førte til at folk druknet.

Det antas at Guardia Civil sitter på videopptak av hele hendelsesforløpet inkludert da det ble skutt med gummikuler. Dette matereialet er foreløpig ikke offentliggjort. Hva disse opptakene eventuelt inneholder vil kunne bli avgjørende for den videre utviklingen i saken. I sin uttalelse påminner Cecilia Malmström om at det påligger Europakommisjonen å ta affære dersom EUs regler er blitt brutt.

Det er heller ikke første gang kommisjonen reagerer på Spanias grensekontroller i Nord-Afrika. Malmström skal også ha uttrykt bekymring i desember i fjor, da det ble kjent at Spania var i gang med å sette opp knivbladspiraler på grensegjerdene ved Melilla, den andre spanske byen i Marokko. Malmström skal ha ment at gjerdetilleggene ikke kom til å hindre immigranter i å ta seg over på spansk side, men kun føre til større skader. Innenriksminister Fernández Díaz skal i et møte med kommisjonen ha uttrykt irritasjon over Malmströms uttalelser. EU-kommisjonen tonet senere ned kritikken og vedkjente at grensekontroller var noe hvert enkelt medlemsland selv styrte over og at Spania strengt tatt ikke hadde brutt EUs lover.

Denne gangen anses imidlertid situasjonen som annerledes. Spanias måte å styre grensekontrollen på i Ceuta kan ha bidratt til at immigrantene mistet livet. Malmström vedkjenner som sist at Spania selv bestemmer over grensekontrollen, men påminner om at virkemidlene som tas i bruk alltid bør være hensiktsmessige og stå i forhold til de utfordringene man står overfor. Hun påpeker at medlemslandene er forpliktet til å behandle immigranter på en verdig måte og respektere menneskerettighetene. Det er nå ventet at EU-kommisjonen vil komme med en formell anmodning til Spania om å gi en forklaring på det som skjedde.

De to spanske enklavene Ceuta og Melilla er EUs eneste landegrense til Afrika. De to byene som begge ligger langs middelhavskysten i Marokko er derfor blitt et attraktivt sted for afrikanske immigranter hovedsaklig fra land syd for Sahara som ønsker oppholdstillatelse i Europa. Også Italia er i en liknende situasjon med flyktninger som kommer over i båt fra Nord-Afrika. Både Spania og Italia skal flere ganger ha bedt de andre medlemslandene i EU om hjelp til å håndtere situasjonen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter