EU-dom gjør det billigere å arve

Publisert

Den spanske arve- og gavelovgivningen er ikke i samsvare med EUs lovverk. Dette slås fast i en avgjørelse i EU-domstolen den 4. september. Domstolen mener spansk lovgivning forskjellsbehandler utlendinger, ikke bosatt i Spania, som arver f.eks. eiendom her. Avgjørelsen gjør det billigere for nordmenn som arver bolig i Spania. Arveskatten man blir ilagt vil bli lavere.

Den europeiske domstol mener skattefordelene som nasjonale borgere har i visse selvstyrte regioner representerer et brudd på prinsippet om fri bevegelse for kapital som er nedfelt i EU-traktatene. Domstolen beordrer Spania å tilbakebetale pengene landet har krevd inn for mye i arveavgift.

Kjennelsen er et resultat av appeller fra EU-kommisjonen, som to ganger har bedt Spania om å endre den nasjonale lovgivningen. PSOE-regjeringen til Jose Luis Rodriguez Zapatero ignorerte anmodninger i 2010 og i 2011, og dermed startet EU-kommisjonen rettslige prosesser mot Spania i mars 2012.

Den spanske lovgivningen gir selvstyreregionene rett til å forvalte arveavgift og skatt på gaver. Problemet for EU er at utlendinger bosatt i Spania må betale en høyere arveavgiftssats enn nasjonale borgere.

Spania har ikke anledning til å anke dommen og dersom loven for arv og gaver ikke endres vil den spanske regjeringen bli ilagt bøter.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter