ETA medlemmer vil erstatte skader

Publisert

Åtte fengslede ETA medlemmer har underskrevet et opprop hvor de oppfordrer til å igangsette en prosess for å få fred i Baskerland. Blant annet inneholder oppropet en erklæring om at ETA må anerkjenne og erstatte skadene de har utført på samfunnet og forsøke å gjøre opp med terrorismens ofre.

Åtte fengslede ETA medlemmer har underskrevet et opprop hvor de oppfordrer til å igangsette en prosess for å få fred i Baskerland. Blant annet inneholder oppropet en erklæring om at ETA må anerkjenne og erstatte skadene de har utført på samfunnet og forsøke å gjøre opp med terrorismens ofre.

Blant de åtte som har underskrevet oppropet er gamle og profilerte medlemmer som Carmen Gisasola, Joseba Urrusolo Sistiaga, Kepa Pikabea og Rafael Caride Simon. Flere av disse, som alle soner lange dommer for terrorhandlinger, har i en årrekke vært kritiske til ETAs ledelse. Samtlige åtte medlemmer som har underskrevet oppropet skal være ekskludert fra terror organisasjonen.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter