ETA-fredsmeklere kalt inn til avhør

Publisert

To av fredsmeklerne i Comisión Internacional de Verificación (CIV) som jobber med avvæpningen av ETA måtte søndag 23. februar inn til avhør ved den nasjonale domstolen i Madrid. Avhøret skjer på oppfordring av organisasjonen for ofre for terror i Baskerland (Covite). De to meklerne ble spurt om møtet de nylig hadde med den baskiske separatistgruppen i Toulouse i Frankrike, en seanse som ble filmet og senere vist på BBC World. Ofrene for terror krever å få vite identiteten til de hettekledde personene i videoen og hvor de oppholder seg.

Under avhøret hos Audiencia Nacional skal de to representantene fra CIV ha blitt bedt om opplysninger om møtet med ETA som nylig fant sted i Toulouse i Syd-Frankrike. Organisasjonen for terrorofre Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) hadde på forhånd kommet med krav om at identiteten til ETA-medlemmene måtte avsløres så de kunne pågripes og fengsles. I følge kilder til avisen El País skal to av CIVs representanter har reist med tog til Toulouse der de ble møtt av et medlem av ETA og kjørt til huset der “overleveringen av våpnene” fant sted (Våpnene skal ha blitt forseilet og lovet fjernet fra sirkulasjon men ikke overlevert til CIVs representanter). Representantene skal også ha blitt spurt av domstolen om hvem som står bak finansieringen av kommisjonen.

Det hersker uenighet om viktigheten av den avvæpningen av ETA som nå foregår. Enkelte mener avrustningen er av liten eller ingen betydning fordi organisasjonen allerede har annonsert at det er slutt på de væpnede aksjonene. ETA ønsker på sin side å vise at de mener alvor i forhandlingene og ber til gjengjeld om en dialog med spanske myndigheter for å forhandle om soningbetingelser og løslatelser av ETA-fanger. Første runde med fjerning av våpen fra sirkulasjon, annonsert fredag 21. februar, er ment å vise at ETA virkelig er villige til å holde sine løfter om fred og at det nå er opp til regjeringen å ta neste skritt. Til nå er imidlertid all kontakt med organisasjonens medlemmer og betrodde representanter blitt avvist av Partido Popular.

Regjeringspartiet anerkjenner ikke kommisjonens arbeid og har krevd at ETA erklærer seg for oppløst og betingelsesløst leverer inn alle sine våpen. De siste årene med politiaksjoner har ført til fengsling av en rekke ETA-medlemmer. Regjeringen mener gjenværende medlemmers vilje til å forhandle kommer fordi organisasjonen er så svekket at de ikke har noe annet valg.

Comisión Internacional de Verificación ble etablert 28 september 2011 med det formål å sikre en permanent våpenhvile fra ETA og en definitiv slutt organisasjonens voldelige aksjoner. Kommisjonen har flere ganger bekreftet at ETA så langt har levd opp til forventningene og at det er slutt på drap, trusler og utpressing.

 

ETA

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) ble dannet under Francos diktatur i 1958 som en politisk militant organisasjon til kamp for et uavhengig og fritt Baskerland. Organisasjonen regnes for å stå ansvarlig for drapet på 829 personer, 343 av dem sivile. I en tv-sendt tale 20. oktober 2011 kunngjorde den gjenværende ledelsen at det var slutt på de voldelige aksjonene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter