ETA-fangers advokater arrestert

Publisert

Guardia Civil har arrestert advokater og regnskapsførere som assosieres med den tidligere militante separatistgruppen ETA. De arresterte forsvarerne representerer eller har representert ETA-fanger i spanske fengsler. Anklager om økonomisk svindel skal være årsaken til arrestasjonene. Fra baskisk hold sås det imidlertid tvil om motivet for aksjonen. Lederen for det baskiske uavhengighetspartiet Sortu, Hasier Arraiz, ser på arrestasjonene som en ren hevnaksjon og mener den spanske stat driver politisk forfølgelse i Baskerland.

I morgentimene mandag 12. januar gjennomførte det spanske Guardia Civil en koordinert politiaksjon der 12 advokater og 4 regnskapsførere fra det som betegnes som nettverket rundt den tidligere militante separatistgruppen ETA ble arrestert. Den nasjonale domstolen i Madrid (Audiencia Nacional) skal ha gitt klarsignal til aksjonen basert på anklager om økonomisk svindel, hvitvasking av penger og skatteunndragelse.

Arrestasjonene skal ha blitt foretatt samtidig i flere byer i Baskerland, Navarra og i Madrid. De fleste av advokaten er forsvarere for tidligere ETA-medlemmer som i dag sitter fengslet for terror. Anklagene om svindel skal være knyttet til finansieringen av det som betegnes som støttepapparatet rundt fangene. I følge spanske påtalemyndigheter er det avdekket uregelmessigheter som legitimerer arrestasjonene.

 

Sterke reaksjoner mot aksjonen

Arrestasjonen skaper imidlertid sterke reaksjoner blant uavhengighetspartiene i Baskerland og Navarra. Tidspunktet for aksjonen regnes ikke som tilfeldig. Det vises til at arrestasjonene kom rett etter at det var blitt arrangert en demonstrasjon i den baskiske byen Bilbao til støtte for at ETA-fanger.

Støtteapparatet rundt de omkring fem hundre ETA-fangene som soner i spanske og franske fengsler har i mange år kjempet for bedre soningsforhold for de innsatte. Blant annet er det stilt krav om at fangene på lik linje med andre innsatte må få lov til å sone i fengsler nær deres familier, noe den spanske stat ikke tillater.

Staten har lenge også holdt ETA-fanger fengslet som egentlig skulle vært sluppet ut. Den såkalte Parot-dommen fra 2006 ble lenge brukt som hjemmel for å omgå det alminnelige kravet om redusert soning som alle fanger etter spansk lov har krav på. I oktober 2013 ble det vunnet en prinsipielt viktig sak ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg der denne praksisen ble betegnet som i strid med menneskerettighetene og kjent ugyldig.

 

«Ser terror der det kun finnes advokater»

Arrestasjonen av advokatene blir i Baskerland oppfattet som nok en provokasjon fra den spanske stat. Det baskiske nasjonalistpartiet Sortu innkalte til pressekonferanse samme dag som aksjonen. Der betegnet partileder, Hasier Arraiz, arrestasjonene som et eksempel på hvordan fredelige og demokratiske valgte representanter motarbeides av spanske myndigheter.

I følge partilederen står man konfrontert med en desorientert spansk stat som er som Don Quijote og «ser kjemper der det kun er vindmøller, terror der det kun finnes advokater, og som istedenfor å se politiske representanter ser farlige kriminelle».

Partilederen reagerte også på at spansk politi på forhånd hadde kalt aksjonen for “Mate” (matt) og mente det heller var på tide å si “sjakk matt” til Guardia Civil. Spanias regjering skal etter uttalelsen ha reagert på ordbruken. Tirsdag 13. januar forsikret innenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) pressen om at forholdet ville bli gransket av statsadvokaten for å se om uttalelsen utgjorde en mulig “kriminell handling”.


Fredelig uavhengighetskamp

ETA (Euskadi Ta Askatasuna, oversatt: Baskerland og frihet) ble dannet i 1958 som en politisk militant organisasjon til kamp for et uavhengig og fritt Baskerland. Organisasjonen skal stå ansvarlig for drapet på 829 personer, hvorav 343 regnes som sivile. I oktober 2011 kunngjorde organisasjonens gjenværende medlemmer en definitiv slutt på voldelige aksjoner, en erklæringen som kom etter en internasjonal fredskonferanse i San Sebastian.

Erklæringen banet vei for en ny fase i fredsarbeidet i Baskerland, en prosess som har foregått uten deltakelse fra den nåværende regjeringen i Madrid. Statsminister Mariano Rajoy og Partido Popular har konsekvent avvist enhver dialog med gruppens medlemmer eller andre som de mener kan assosieres med ETA. Fremgangen i prosessen skyldes innsatsen fra andre politiske partier, interesseorganisasjoner, samt kommisjonen som jobber for avvæpning av ETA (The International Verification Commision) og regjeringen i Baskerland.

 

Sortu (Å skape)

Parallelt med starten på fredsforhandlingene i 2011 ble partiet Sortu dannet, et ikke-voldelig baskisk-nasjonalistisk parti på den politiske venstresiden. Partiet har sitt utspring i den baskiske nasjonale frigjøringsbevegelsen og assosieres av mange med den tidligere politiske grupperingen Batasuna som var regnet som ETAs politiske fløy og som ble forbudt i Spania i 2003 og oppløst i 2013. Sortu er imidlertid en selverklært fredelig politisk organisasjon som blant annet har tatt avstand fra voldsbruken til ETA.

Foto: Banner fra det baskiske partiet Sortu i solidaritet med unge fengslede aktivister, San Sebastian 2013.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: