ETA-fange løslatt etter Strasbourg-dom

Publisert

ETA-fangen Inés del Río Prada ble tirsdag 22. oktober løslatt etter å ha sittet over 26 år i fengsel. Avgjørelsen fra den nasjonale domstolen i Madrid skal ha vært enstemmig. Spania følger dermed opp dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som slår fast at den såkalte Parot-doktrinen som har holdt henne fengslet strider med menneskerettskonvensjonen.

Den 55 år gamle Inés del Río Prada har sittet i fengsel siden 1987, dømt til 3.828 år for drapet på 24 mennesker. Etter vanlige regler om redusert soning skulle hun ha sluppet ut av fengsel i 2008, men med hjemmel i en spansk høyesterettsdom fra 2006, Parot-doktrinen, har hun blitt holdt fengslet frem til nå. Løslatelsen regnes som prinsipielt viktig og vil kunne bane vei for flere ETA-løslatelser. Avgjørelsen er imidlertid også kontroversiell, i det mange spanjoler mener terrorister som står bak drap i motsetning til andre fanger ikke burde kunne slippe ut på god oppførsel. Regjeringspartiet Partido Popular har hele tiden vært imot løslatelse og mener Parot-doktrinen er et nødvendig hjelpemiddel i kampen mot ETA.

Parot-doktrinen, som brukes ved spesielt alvorlige forbrytelser, er en ordning der det lovbestemte kravet til redusert soning for god oppførsel, jobb, studier og annen rehabilitering i praksis ikke får anvendelse. Som i mange andre land har Spania et straffeutmålingssystem der folk på papiret kan idømmes en langt lengre fengselsstraff enn det som reelt sett er lovens strengeste straff på 30 år. Ved å la fradrag for god oppførsel gjelde for hvert enkelt forhold den fengslede er dømt for og ikke for de 30 årene man maksimalt kan sitte fengslet, kan den straffedømte holdes innesperret lenger enn det normalt er anledning til. Doktrinen er oppkalt etter en høyesterettsdom fra 2006, som på denne måten hindret løslatelse av tidligere ETA-medlem Henri Parot.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter