EØS midler har delfinansiert det nye St. Olavskapellet

Publisert

SPANIA: Det nye St. Olavskapellet er blitt finansiert av EØS-midler. 37 prosent av den totale byggesummen på en million euro har kommet fra EØS-midler.
I perioden 2004-2009 stilte EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein om lag 1,3 milliarder euro til rådighet til EUs 12 medlemsland. Spania mottok i perioden 45,8 millioner euro, som ble brukt til å finansiere prosjekt innen miljø og bevaring av europeisk kulturarv, som bygging av St. Olavskapellet i Covarrubias.

SPANIA: Det nye St. Olavskapellet er blitt finansiert av EØS-midler. 37 prosent av den totale byggesummen på en million euro har kommet fra EØS-midler.
I perioden 2004-2009 stilte EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein om lag 1,3 milliarder euro til rådighet til EUs 12 medlemsland. Spania mottok i perioden 45,8 millioner euro, som ble brukt til å finansiere prosjekt innen miljø og bevaring av europeisk kulturarv, som bygging av St. Olavskapellet i Covarrubias.
Det ble i 2009 signert en ny avtale for 2009-2014 der Norge, Island og Liechtenstein forpliktet seg til å bruke 1,7 milliarder euro for å styrke samarbeidet mellom EU-landene. Spania vil motta samme beløp som sist og pengene skal benyttes primært til prosjekt innen forbybar energi og likestilling.

Sterke spansk-norske historiske bånd
Det har bokstavelig talt vært en lang vei for å fullføre prosjektet med St. Olavskapellet i Covarrubias. Historien starter på Ringerike i år 995.
Den norske kongen Olaf Haraldsson ble nemlig født på Ringerike i 995 og allerede som 11-åringen deltok Olaf på sin første vikingferd.
Kong Alfonso den tiende (også kalt den vise) søkte en allianse med den viktigste kongen i nord, nemlig kong Håkon i Norge. Bryllupet mellom datteren til kong Håkon, Kristina, og en av brødrene til kongen, Felipe, forseglet denne alliansen.
Man vet med sikkerhet at Felipe lovte prinsesse Kristina om å bygge et kapell til ære for St. Olav. Nå er altså løftet innfridd snaue 800 år senere.

 

Forsterker bånd
En rekke organisasjoner og enkeltpersoner har bidratt til å forsterke båndene mellom Spania og Norge. Blant annet så er Covarrubias og Tønsberg, hvor Kristina ble født, vennskapsbyer.

 

Les også:

Prinsesse Kristina gjenoppstår i spansk litteratur

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter