Enklere å kvitte seg med leieboere som ikke betaler husleien til tiden

Publisert

Ministerrådet vedtok fredag 24. august en ny lov som blant annet skal det gjøre det mye enklere for huseiere å kvitte seg med leieboere som ikke betaler husleien. Med den nye loven i hånd kan huseierne kaste ut leietakerne etter bare ti dager. Tidligere har det nesten vært umulig å sende leieboerne, som ikke gjør opp for seg, på dør.

Ministerrådet vedtok fredag 24. august en ny lov som blant annet skal det gjøre det mye enklere for huseiere å kvitte seg med leieboere som ikke betaler husleien. Med den nye loven i hånd kan huseierne kaste ut leietakerne etter bare ti dager. Tidligere har det nesten vært umulig å sende leieboerne, som ikke gjør opp for seg, på dør.

Den spanske regjeringen har helt siden 2009 arbeidet med å innføre reformer og forenkle prosedyrene knyttet til utkastelse, men domstolene har på mange måter hindret disse reformene å fungere. Den nye loven har til hensikt å avbyråkratisere arbeidet med å få kastet folk ut fra leiligheter og hus når man ikke gjør opp for seg som avtalt.

–    Når man ikke betaler husleien til tiden, så er mulighetene store for at vedkommende heller ikke senere. Nå har vi styrket mulighetene for huseier på dette område, sier minister for infrastruktur, Ana Pastor i en kommentar til lovendringen.


Bedre for leietakerne også

De som er utleiere og som ikke får inn husleien ti dager etter avtalt tid, kan altså nå gå til en dommer som vil signere de nødvendige papirene som kreves for å få kastet ut dårligere betalere. Tidligere måtte man gjennom langdryge rettsprosesser med flere ankemuligheter. I praksis har det nesten vært umulig å kastet ut leieboere.

Leietakerne har også sikret seg bedre rettigheter gjennom det nye lovverket. Leietakeren kan nå avslutte leieforholdet med en måneds varsel uansett hvor lang varigheten kontrakten har. Det skal heller ikke betales kompensasjon.

Utleier på sin side vil noe enklere enn før kunne avslutte et leieforhold, hvis boligen blir solgt. Det samme gjelder om utleier har behov for boligen til eget bruk eller nære slektninger trenger bosted. Her er det snakk om to måneders varsel.

 

Mange boliger står tomme
Intensjonen med den nye loven er at bolig- og utleiemarkedet skal bli mer fleksibelt. Rettsikkerheten blir forbedret ved at det etableres enklere og mye kjappere saksbehandling i utkastelsessaker.  Håpet at investorer vil se at utleiemarkedet med dette blir mer attraktiv.

Utleiemarkedet i Spania er veldig begrenset sammenlignet med andre EU-land. Det er bare 17 prosent av spanjolene som leier bolig, mens 83 prosent eier. Det antas at ca. tre millioner boliger for øyeblikket står tomme i Spania.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter