Endrer loven for å unngå konflikt

Publisert

Spanias universelle jurisdiksjon er snart historie. Regjeringspartiet Partido Popular er imot at landet skal ha mulighet til å påtale og dømme forbrytelser der de selv ikke er direkte berørt. Med absolutt flertall trosser partiet nå en samlet opposisjon og vedtar en lov som skal gjøre at nasjonen slipper å havne i ubehagelige konflikter med andre land. Beslutningen kommer etter at en spansk dommer i begynnelsen av februar utstedte arrestordre på Kinas tidligere president Jiang Zemin for tortur og folkemord i Tibet.

En dommer ved den nasjonale domstolen i Madrid utstedte 10. februar arrestordre på tidligere president i Kina, Jiang Zemin (bilde), tidligere statsminister Li Peng og tre andre politikere fra landets kommunistparti. De fem er tiltalt for folkemord, tortur og forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med konflikten med Tibet på 1980 og 1990 tallet. Beslutningen kom etter at Foreningen for støtte til Tibet i Spania benyttet seg av regelen om universal jurisdiksjon og anmeldte forholdet i 2008.

Kravet om utlevering av den tidligere presidenten ble ikke godt mottatt i Beijing. Kinas utenriksdepartementet reagerte umiddelbart og anmodet spanske myndigheter om å ordne opp i problemet. Få dager senere annonserte Partido Popular at de var i gang med å utarbeide et forslag til endring av loven.

Ønsket om ikke å skade relasjonen mellom de to landene skal ha vært avgjørende for beslutningen. Spanias handelsforbindelser til Kina er viktig for spansk økonomi med eksport og import for flere milliarder euro.

Partido Populars innsats for å få på plass en lovendring har etter at konflikten oppstod gått fort, så fort at opposisjonen nå beskylder partiet for å kutte hjørner og gå på akkord med demokratiske prinsipper.

Torsdag 27. februar fikk partiet vedtatt det nye lovforslaget som skal forhindre at landet i fremtiden havner i diplomatisk knipe. Forslaget går nå videre til overhuset der det etter alt å dømme blir vedtatt som lov og gitt tilbakevirkende kraft slik at konflikten med Kina kan unngås. Det samme vil gjelde flere andre saker, blant annet Spanias påtale av folkemord i Rwanda og tortur ved USAs fangeleir i Guantánamo, Cuba.

Partido Populars begrunnelse for å gjøre slutt på landets internasjonale domsmyndighet skal være å unngå konflikter med andre land som de mener ikke har noen hensikt. Partiet har tidligere betegnet de internasjonale sakene som «uhensiktsmessige disputter som kun genererer diplomatiske konflikter».

Det finnes imidlertid eksempler på det motsatte. Hvorvidt arrestasjonen av Augusto Pinochet på slutten av 1990-tallet omfattes av partiets syn på saken er usikkert. Den tidligere chilenske diktatoren ble i 1998 arrestert i London tiltalt for tortur og drap i hjemlandet. Pågripelsen kom som følge av en internasjonal arrestordre fra den spanske dommeren Baltasar Garzón og ble betraktet som et gjennombrudd for prinsippet om universell jurisdiksjon i europeisk sammenheng.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter