Flere døde siste døgn: Endelig teller man likt i hele Spania

Publisert

Spania hadde flest Corona-relaterte dødsfall rundt månedskiftet april/mars. Toppen var 3. april med 950 registrerte dødsfall. 11. April rapporterte man 510 tilfeller etter det har tallet gått noe opp og ned med 585 registrerte dødsfall siste døgnet. Det er tredje døgnet hvor antallet rapporterte døde øker.

Helsedepartementet sier man ikke skal «legge for mye i siste døgns oppgang» det skyldes mest sannsynlig en ny enhetlig metode for å telle døde av Corona viruet i hele Spania. En annen faktor man har sett i over en uke nå er flere hurtigtester, noe som i enkelte provinser har ført til en noe misvisende økning i antallet som er bekreftet smittet.

Endelig teller man Corona-tilfellene likt i hele Spania

Spania får retningslinjer for hvordan man skal telle de som er omkommet av Corona-viruset. Spanias 17 regioner har hatt til nå ikke hatt noe felles «regelverk» for hvordan man teller omkomne. Noen har ført alle «mistenkelige» dødsfall inn i statistikken for omkomne av Corona-viruset. Andre har krevd en positiv Corona-test på ett eller annet tidspunkt før dødsfallet. Det er også mulig at folk har testet positivt en tid tilbake men at dødsårsaken faktisk er en helt annen.

Fredag 14. april er første dagen med dette nye koordinerte systemet. Helsemyndighetene prøver nå å oppdatere statistikken som allerede er rapportert inn. For slik å bedre forstå smittens utvikling og dens konsekvenser.

Spaniaposten skrev 1. april om hvordan man i Spanias regioner kjemper forskjellig og ukoordinert mot Corona-viruset.

Ulikt i Europa

Samme dagen publiserte SpaniaPosten artikkelen «Alle teller Corona-døde forskjellig«. Den viser at man innad i Europa teller på helt forskjellige måter. I Frankrike f.eks. har man lenge kun ført statistikk på bestemte sykehus og ikke tatt med de som dør hjemme eller på sykehjem.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter