En av fire barn er fattige

Ifølge en ny rapport fra Caixa Catalunya Stiftelsen, lever en av fire barn i Spania under den definerte fattigdomsgrensen. Rapporten skiller mellom tre kategorier fattigdom. En husholdning er moderat fattig hvis den totale årsinntekten ligger under 6.860 euro. Inntekter under 4.573 euro kvalifiserer til kategorien svært fattig. Mens husholdninger med årlig inntekt på under 3.219 euro regnes for alvorlig fattig.

Ifølge en ny rapport fra Caixa Catalunya Stiftelsen, lever en av fire barn i Spania under den definerte fattigdomsgrensen. Rapporten skiller mellom tre kategorier fattigdom. En husholdning er moderat fattig hvis den totale årsinntekten ligger under 6.860 euro. Inntekter under 4.573 euro kvalifiserer til kategorien svært fattig. Mens husholdninger med årlig inntekt på under 3.219 euro regnes for alvorlig fattig.

Rapporten bekrefter at innvandrerbarn kommer dårligst ut. To av fire innvandrerbarn lever under fattigdomsgrensen. Når det gjelder befolkningen totalt, lever 9 millioner spanjoler i det som kategoriseres som fattigdom. Det vil si hele 20 % av befolkningen. Her er de eldre hardest rammet. Rapporten fra Caixa Catalunya viser at 31 % av de eldre lever under fattigdomsgrensen.

Relaterte saker