En av fire barn er fattige

Publisert

Ifølge en ny rapport fra Caixa Catalunya Stiftelsen, lever en av fire barn i Spania under den definerte fattigdomsgrensen. Rapporten skiller mellom tre kategorier fattigdom. En husholdning er moderat fattig hvis den totale årsinntekten ligger under 6.860 euro. Inntekter under 4.573 euro kvalifiserer til kategorien svært fattig. Mens husholdninger med årlig inntekt på under 3.219 euro regnes for alvorlig fattig.

Ifølge en ny rapport fra Caixa Catalunya Stiftelsen, lever en av fire barn i Spania under den definerte fattigdomsgrensen. Rapporten skiller mellom tre kategorier fattigdom. En husholdning er moderat fattig hvis den totale årsinntekten ligger under 6.860 euro. Inntekter under 4.573 euro kvalifiserer til kategorien svært fattig. Mens husholdninger med årlig inntekt på under 3.219 euro regnes for alvorlig fattig.

Rapporten bekrefter at innvandrerbarn kommer dårligst ut. To av fire innvandrerbarn lever under fattigdomsgrensen. Når det gjelder befolkningen totalt, lever 9 millioner spanjoler i det som kategoriseres som fattigdom. Det vil si hele 20 % av befolkningen. Her er de eldre hardest rammet. Rapporten fra Caixa Catalunya viser at 31 % av de eldre lever under fattigdomsgrensen.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter