En av fire barn er fattige

Publisert

Ifølge en ny rapport fra Caixa Catalunya Stiftelsen, lever en av fire barn i Spania under den definerte fattigdomsgrensen. Rapporten skiller mellom tre kategorier fattigdom. En husholdning er moderat fattig hvis den totale årsinntekten ligger under 6.860 euro. Inntekter under 4.573 euro kvalifiserer til kategorien svært fattig. Mens husholdninger med årlig inntekt på under 3.219 euro regnes for alvorlig fattig.

Ifølge en ny rapport fra Caixa Catalunya Stiftelsen, lever en av fire barn i Spania under den definerte fattigdomsgrensen. Rapporten skiller mellom tre kategorier fattigdom. En husholdning er moderat fattig hvis den totale årsinntekten ligger under 6.860 euro. Inntekter under 4.573 euro kvalifiserer til kategorien svært fattig. Mens husholdninger med årlig inntekt på under 3.219 euro regnes for alvorlig fattig.

Rapporten bekrefter at innvandrerbarn kommer dårligst ut. To av fire innvandrerbarn lever under fattigdomsgrensen. Når det gjelder befolkningen totalt, lever 9 millioner spanjoler i det som kategoriseres som fattigdom. Det vil si hele 20 % av befolkningen. Her er de eldre hardest rammet. Rapporten fra Caixa Catalunya viser at 31 % av de eldre lever under fattigdomsgrensen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter