En av fem på sykehus døde av Corona-viruset 85.7% fikk hydroxiklorin

Publisert

Innsamlede data viser at den «typiske» pasienten som omkom av Corona-viruset var over 90 år gammel med minst to kroniske sykdommer fra før av.

Rundt 20% av de som ble innlagt på sykehus i Spania for lidelser relatert til Corona-viruset døde. Nesten ni av ti fikk det omstridte legemidlet hydroxiklorin. Legemiddelet har av WHO blitt koblet til økt dødelighet blant Corona-smittede og det frarådes brukt for Corona.

For hver pasient innlagt på spanske sykehus, med mistanke om Corona-smitte, har sykehus-personale fylt ut et skjema med over 300 variabler. Data viser at de fleste som døde var over 90 år gamle og flesteparten av de omkomne hadde flere kroniske sykdommer fra før. Nå er flere av de data man har samlet sammen tilgjengelige:

WHO stoppet studien

El Pais skriver at 85.7% av de som ble lagt inn på sykehus for Corona-smitte ble gitt det kontroversielle midlet hydroxiklorin. En studie, godkjent av verdens helseorganisasjon WHO, ble stoppet denne måneden. WHO konkluderte at bruken av legemidlet, som behandling for Corona-viruset ikke gir gode resultater.

Norge og Spania brukte samme legemiddel

Det var nettopp Spania og Norge som var ledende deltakere i studien som ble utført for verdens helseorganisasjon WHO. Studien ble annonsert av WHO og påbegynt i slutten av mars.

Man testet ut tilsammen fire legemidler på Corona-syke. I Norge stoppet man bruken av malariamedisinen hydroksyklorokin mot covid-19 rundt 24. mai.

Syv av ti som omkom av Corona-viruset i Spania var beboere på et av landets sykehjem.

Ekstrem forskjell mellom aldersgruppene

Behandlingen for sykdommen som kommer av Corona-viruset er svært hard. Det å bli lagt på respirator er en stor påkjenning for kroppen. Den vesentlig økte dødeligheten knyttet til alder og andre sykdommer viser dette:

Over halvparten døde i aldersgruppen over 90 år. I aldersgruppen 50 – 59 år omkom «bare» fire av 100 innlagt på sykehus.

Den høye dødeligheten i Spania knyttes av spanske leger til en stor andel svært eldre mennesker som har andre mer eller mindre kroniske sykdommer knyttet til alder og livstil.

De fleste var syke fra før av

50.2% av de døde led av høytblodtrykk
39,7% av de døde hadde for høyt kolesterol og fett-innhold i blodet
18,7% av de døde hadde diabetes

Symptomer ved innleggelse:

86.2% hadde feber i det de kom til sykehuset
76.5% hadde slim i pusteveien da de ble innlagt
Høyest dødelighet blant menn

56.9% av de døde var menn. Den høye dødeligheten blant menn knyttes blant annet til at menn har ett X og ett Y kromosom. Kvinner har to X kromosom. Flesteparten av genene som henger sammen med immunforsvaret er på X kromosomet som altså kvinner har to av.

Spanske menn, spesielt i den eldre generasjonen, røyke og drikker mer enn kvinner i samme alder. De har ofte også hatt ett større inntak av kjøtt og fett enn kvinner.

Derfor hadde Corona-viruset så høy dødrate i Spania

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter