“Eldrebølgen” også til Costa Blanca

Publisert

Befolkningen i Alicante-provinsen blir eldre og eldre. Det fødes for få barn til å opprettholde befolkingen.

I Alicante-provinsen døde 5.000 personer flere enn antallet nye fødsler. Fjoråret ble ekstra mørkt med flere dødsfall enn vanlig grunnet Covid-19. Samtidig var så man færre fødsler enn på lenge.

Nye tall lagt frem av det spanske byrået for statistikk, INE (Instituto Nacional de Estadística) bekrefter at trenden med en befolkning som bare blir eldre og eldre fortsetter.

Laveste fødselstall på lenge

Regionen fikk 13.371 nye innbyggere i form av fødte barn. Dette er blant de lavest registrerte tall for fødsler. Bunnåret til nå var i 1997 med 12.811 fødsler.

31 år gammel som førstefødende

Tallene fra INE viser at kvinner i regionen i snitt venter til de er 31 år gamle før de får sitt første barn. Spanske kvinner føder færre barn enn kvinner i f.eks. Skandinavia. Årsakene er mange, blant dem et arbeidsliv med lange arbeidstider og lite økonomisk støtte for nye foreldre. Lønninger forblir lave mens boligprisene er høye for etablerere.

Også sosialt har Spania gått gjennom enorme endringer. Tidligere generasjoner hadde den hjemmeværende husmoren som ideal. Kvinner som er oppvokst med en “mor som ofret alt” ønsker en annen livsstil for seg selv med karriere, sosialt liv, reiser og flere muligheter.

Innvandring redder regionen

Uten innvandring ville regionens totale innbyggertall falt jevnt. Takket være innvandring unngår man dette i stor grad. Med det er det folk til å jobbe, betale skatter og yte nødvendige tjenester.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter