Eks minister (PSOE) dømt for brudd på valgloven

Tidligere næringsminister Magdalena Álvarez (PSOE) er dømt til å betale en bot pålydende 660 euro for brudd på valgloven. Det var under valgkampanjen foran forrige stortingsvalg at den daværende næringsministeren tillot visning av en fem minutter lang film om Zapateroregjeringens meritter på lyntogene.

Tidligere næringsminister Magdalena Álvarez (PSOE) er dømt til å betale en bot pålydende 660 euro for brudd på valgloven. Det var under valgkampanjen foran forrige stortingsvalg at den daværende næringsministeren tillot visning av en fem minutter lang film om Zapateroregjeringens meritter på lyntogene.

Også ordfører i Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), er dømt for brudd på valgloven. Hans bot er pålydende 300 euro. Monteseirín ble ilagt boten fordi han i en avis fikk trykket en artikkel angående kommuneledelsens prestasjoner.

Relaterte saker