Eks-kasserer i PP slipper ikke ut av fengsel

Publisert

Tidligere kasserer i Partido Popular, Luis Bárcenas, fikk mandag 29. juli avvist forespørselen om løslatelse fra varetekt. Domstolen i Madrid skal ikke ha vært i tvil om avgjørelsen og mener alle vilkårene for varetekt fremdeles gjør seg gjeldene, både med hensyn til at han kan komme til å rømme landet og med hensyn til bevisforspillelse og gjentagelse av straffbare handlinger. Bárcenas, som er tiltalt for korrupsjon, skatteunndragelse og hvitvasking av penger, har hatt titalls millioner euro stående på konto i utlandet, penger som knyttes til PP og til svarte bonusutbetalinger blant ledelsen i partiet.

Tidligere kasserer i Partido Popular, Luis Bárcenas, fikk mandag 29. juli avvist forespørselen om løslatelse fra varetekt. Domstolen i Madrid skal ikke ha vært i tvil om avgjørelsen og mener alle vilkårene for varetekt fremdeles gjør seg gjeldene, både med hensyn til at han kan komme til å rømme landet og med hensyn til bevisforspillelse og gjentagelse av straffbare handlinger. Bárcenas, som er tiltalt for korrupsjon, skatteunndragelse og hvitvasking av penger, har hatt titalls millioner euro stående på konto i utlandet, penger som knyttes til PP og til svarte bonusutbetalinger blant ledelsen i partiet. Mye tyder på at disse midlene stammer fra donasjoner som er gitt partiet av aktører innen bygge- og eiendomsbransjen i bytte mot kontrakter og oppdrag for stat og kommune, en sak som er så omfattende at den kan ende med statsminister Mariano Rajoys avgang.

Mye har skjedd siden de første avsløringene om Bárcenas og partiets skjulte regnskaper kom i slutten av januar i år. Den kanskje viktigste endringen er de innrømmelsene Bárcenas selv har kommet med etter hvert som presset mot ham har økt. Først nektet han for å ha hatt kjennskap til det skjulte regnskapet. Det var ikke hans håndskrift. Nå er det blitt det. Millionene han hadde stående på konto i utlandet hadde til å begynne med ingenting med PP å gjøre. Bárcenas hadde tjent dem selv på investeringer og kjøp og salg av aksjer. Denne forklaringen er også endret. Nå tilhører pengene partiet.

Torsdag 1. august skal Rajoy forklare seg om Bárcenas-saken i nasjonalforsamlingen i Madrid. Dersom han ikke gir PSOE og resten av opposisjonen mer informasjon om hva som har foregått i partiet, vil det kunne ende med mistillitsforslag mot ham. PSOE har allerede antydet en slik utvikling og vil sannsynligvis følge opp trusselen dersom Rajoy ikke overbeviser.

Det forventes nå at statsministeren kommer med mer informasjon om det som har kommet frem i media. Det gjelder både det skjulte regnskapet over donasjoner til partiet og spørsmålet om svarte bonusutbetalinger til ledelsen i partiet. Statsministeren er allerede selv utpekt av Bárcenas som en av de som har mottatt penger.

Det forventes også at statsministeren redegjør for hvilken kontakt det har vært mellom ham og den tidligere regnskapsføreren. Rajoy har tidligere ikke ville si noe om dette og har kun vist til at Bárcenas formelt sett ble fritatt for sine verv i 2010. Det viser seg imidlertid at Bárcenas har hatt eget kontor i PPs partilokaler lenge etter dette og at han har hatt kontakt med Rajoy helt frem til fengslingen i juni.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter