Eiendoms gigant er konkurs

Publisert

Den spanske eiendoms-giganten Martinsa Fadesa søkte 2. mars om beskyttelse fra sine kreditorer under konkursloven. Konkursen kommer mens store deler av eiendoms sektoren kan vise til positiv vekst i både aktivitet og priser siste tiden. Martina Fadesa har av mange blitt sett på som et symbol på den overoptimisme og det vanstyre som førte til en nær kollaps i deler av det spanske eiendomsmarkedet.

Selskapet opplyser selv å ha bokførte verdier for 2.4 milliarder Euro, mens gjelden er på svimlende 7 milliarder Euro. Fadesa bygger privatboliger, handlesentra og golfbaner både i og utenfor Spania. Selskapet har siden «krisen» begynte i 2008 drevet under en delvis konkursbeskyttelse og lenge forhandlet med sine kreditorer. I 2011 kom man til en avtale men den ble ikke fornyet og selskapet går nå konkurs.

Selskapet hadde en frist 26. februar for å komme i mål med en ny kreditor-avtale. 75% av kreditorene forkastet selskapets forslag. Blant kreditorne er Banco Popular, Abanca, Caixabank og Spanias såkalte «dårlige bank» Sareb, som ble satt opp for å ta på seg misligholdte lån i eiendoms-sektoren aviste alle Martinas Fadesas forslag om refinansiering.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter