Driver systematisk diskriminering

Publisert

Spansk politi driver systematisk diskriminering av utlendinger og folk med annen hudfarge. Det er konklusjonen i en ny studie som er gjort av Universitetet i Valencia i samarbeid med Oxford University. Sjansen for å bli stoppet på gaten av politiet er dobbelt så høy for utlendinger som for spanjoler og enda mer hvis hudfargen er mørk.

Den nye rapporten som ble lagt frem torsdag 17. oktober er basert på en spørreundersøkelse fra Metroscopia med et utvalg på 2800 personer i Spania. Undersøkelsen viser at sigøynere, nord-afrikanere og folk med mørkt utseende har opptil ti ganger så stor sannsynlighet for å bli stoppet av politiet som folk med lys hudfarge. Det fremgår også at spanjoler med mørkt utseende er mer utsatt for å bli stoppet enn spanjoler som er lyse i huden og at muslimer har tre ganger så stor sannsynlighet for å bli stoppet som kristne.

Hele 60 prosent i kategorien «sigøynere» svarte at de var blitt stoppet og kontrollert av spansk politi minst én gang i løpet av de siste to årene. Denne andelen var på 45 prosent for folk med nord-afrikansk utseende, 39 prosent hos folk med afro-latinamerikansk utseende og 22 prosent hos folk med utseende assosiert med Andesfjellene. Til sammenlikning var andelen lyshudede som hadde blitt stoppet bare 6 prosent.

Tall fra det spanske innenriksdepartementet viser at 7,9 millioner mennesker ble stoppet og identifisert av politiet i Spania i fjor, et tall som regnes for å være uforholdsmessig høyt i et land med 47 millioner innbyggere. I undersøkelsen har man ønsket å finne ut mer om hensikten med denne praksisen blant annet i forhold til effektivitet i politiets arbeid. Konklusjonen er at politiets kontroller ikke nødvendigvis bidrar til lavere kriminalitet eller mer orden, men at det fører til diskriminering på grunn av den høye andelen av etniske minoriteter som ser ut til å bli valgt ut etter nasjonalitet og hudfarge.

I følge rapporten tyder mye på at politiet har organisert sin innsats på bakgrunn av etniske kriterier. Dette er en strategi som foruten å anses som systematisk diskriminerende, ikke regnes som effektiv for politiets arbeid. Seleksjon på bakgrunn av slike kategorier betegnes som «et betydelig ineffektivt kriterium for å indentifisere personer som kan ha begått kriminalitet». Det påpekes at det å bli stoppet og kontrollert av politiet på gaten kan være en svært belastende opplevelse. Forskerne mener dessuten at et uforholdsmessig høyt antall kontroller rettet mot etniske minoriteter vil kunne bidra til å svekke tilliten til politiet og øke konfliktnivået i samfunnet slik man blant annet har sett i land som Storbritannia, Frankrike og Sverige.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter