Domstolene truer med streik

Spanias domstoler truer med omfattende streiker dersom ikke myndighetene innen fem måneder etterkommer en rekke krav. Fire dommerforeninger har allerede avtalt streik på vårparten. Dommerne har satt sammen en liste med åtte hovedkrav som skal bidra til å bedre arbeidsforholdene. De mener at de rådende forholdene med kaos og utilstrekkelighet skyldes manglende ressurser.

Spanias domstoler truer med omfattende streiker dersom ikke myndighetene innen fem måneder etterkommer en rekke krav. Fire dommerforeninger har allerede avtalt streik på vårparten. Dommerne har satt sammen en liste med åtte hovedkrav som skal bidra til å bedre arbeidsforholdene. De mener at de rådende forholdene med kaos og utilstrekkelighet skyldes manglende ressurser.

Listen med hovedkravene vil bli overlevert justisrådet og både nasjonale og regionale myndigheter. Frem til streiken eventuelt trer i kraft i junimåned, varsler dommerne at de kommer til å gjøre fem minutter lange opphold i sitt arbeid, for å markere at de mener alvor. Ifølge den spanske grunnloven har ikke domsstolene rett til å streike, og både PSOE og PP sier at den varslede streiken er ulovlig. 
 

Relaterte saker