Domstolene streiket

Tirsdag den 21. oktober gjennomførte flesteparten av Spanias domstoler en tre timer lang streik i protest mot økt politisk innblanding og en bristende økonomi. Det var i all hovedsak domsstolspersonalet som sto bak streiken. Dommerne har, ifølge spansk lovverk, ingen rett til å streike. Isteden sørget de for å holde møter i den tiden streiken pågikk, slik at de var hindret fra å utføre sine vanlige arbeidsoppgaver.

Tirsdag den 21. oktober gjennomførte flesteparten av Spanias domstoler en tre timer lang streik i protest mot økt politisk innblanding og en bristende økonomi. Det var i all hovedsak domsstolspersonalet som sto bak streiken. Dommerne har, ifølge spansk lovverk, ingen rett til å streike. Isteden sørget de for å holde møter i den tiden streiken pågikk, slik at de var hindret fra å utføre sine vanlige arbeidsoppgaver.

Domstolene protesterer ført og fremst mot innblandingen fra regjeringen i den mye omtalte Mari Luz saken i Huelva, hvor dommer Rafael Tirado ble dømt til å betale 1.500 euro i bot for å ha unnlatt å fengsle den lille jentas drapsmann etter en tidligere overgrepssak.
 

I etterkant av barnedrapssaken i Huelva, krevde blant annet visestatsminister María Teresa Fernández de la Vega, at den aktuelle dommeren skulle utestenges fra sitt embete i tre år. Tirado ble til slutt dømt til to års utestengning i tillegg til boten. En dom hans kolleger i det spanske rettsvesenet finner svært urettferdig.

Justisminister Mariano Fernández Bermerjo, sier at dommerne og domstolspersonalet ved streiken viser en manglende evne til selvkritikk. Men han medgir at aksjonen hadde stor oppslutning.

 

Relaterte saker