Det spanske språk er eldre enn antatt

Ifølge en vitenskapelig undersøkelse utført av det regionale språkinstituttet i Castilla y Leon – el Instituto de la Lengua de Castilla y León (ILCYL), er manuskriptet Cartularios de Valpuesta det eldste eksisterende eksempelet på det spanske skriftspråk (kastiljansk).

Ifølge en vitenskapelig undersøkelse utført av det regionale språkinstituttet i Castilla y Leon – el Instituto de la Lengua de Castilla y León (ILCYL), er manuskriptet Cartularios de Valpuesta det eldste eksisterende eksempelet på det spanske skriftspråk (kastiljansk).

Tidligere har det vært antatt at manuskriptene Glosas Silenses og Emilianenses fra det 11. århundre vært de eldste. Gonzalo Santonja, som er direktør ved ILCYL, sier at resultatene av instituttets undersøkelser viser at Cartularios de Valpuesta er skrevet helt tilbake i det 9. århundre, noe som kan bety at kastiljansk var i bruk over hundre år før tidligere antatt.

Relaterte saker