Den Norske Skole anmeldt for svarte lønnsutbetalinger

Publisert

“Den Norske Skole på Gran Canaria har betalt deler av lønningene svart til sine lærere i flere år”, skriver nettavisen Canariasaldia.com.

 

Mens det i fjor var mye skriverier i norsk presse om kritikkverdige forhold ved Den Norske Skole på Gran Canaria, har konfliktene og uregelmessighetene vært lite omtalt i spanske medier.

Må svare for spanske myndigheter

Nå melder imidlertid nettavisen Canariasaldia.com at Den norske skole er anmeldt for brudd på skattelovgivningen her i Spania.

“Den Norske Skole på Gran Canaria har betalt deler av lønningene svart til sine lærere i flere år”, skriver nettavisen Canariasaldia.com.

 

Mens det i fjor var mye skriverier i norsk presse om kritikkverdige forhold ved Den Norske Skole på Gran Canaria, har konfliktene og uregelmessighetene vært lite omtalt i spanske medier.

Må svare for spanske myndigheter

Nå melder imidlertid nettavisen Canariasaldia.com at Den norske skole er anmeldt for brudd på skattelovgivningen her i Spania.

Dermed blir det ikke lenger bare norske myndigheter skolen må svare for. Både politietaten Guardia Civil og det spanske skattevesenet har mottatt anmeldelser og vil etter all sannsynlighet se nærmere på betalingspraksisen ved Den Norske Skole.

Avisen har også intervjuet en lærer ved skolen, som er sykmeldt fra jobben etter det hun ifølge nettavisen opplever som press fra kolleger og ledelse ved skolen.

Spaniaposten har ikke lyktes med å få en kommentar fra skolen om denne saken.

Avdekket lovbrudd

I en tilsynsrapport publisert i februar retter Utdanningsdirektoratet en advarende pekefinger mot den norske skolen på Gran Canaria, som ligger i Arguineguín, på sørsiden av Gran Canaria.

Her ber de skolen rette opp flere lovbrudd:

• Skolen har operert med feil styre, og det riktige styret har ikke fungert som øverste ledelse

• Skolen har arrangert privatisteksamen uten at den har lov til det

• Skolen tar inn flere elever enn den har lov til på videregående

• Skolen tilbyr andre utdanningsprogrammer enn den har godkjenning til

• Skolen ivaretok ikke elevens skolemiljø godt nok under personalkonfliktene våren 2010

• Skolen har ikke ivaretatt enkeltelevers rett til et godt skolemiljø godt nok høsten 2010

• Skolen har inntaksreglement og ordensreglement som ikke er lovlige

• Skolen krever inn mer informasjon enn den har lov til når elever søker til skolen

• Skolen bruker andre reaksjoner på brudd med ordensreglene enn det som står i ordensreglementet

• Skolen følger ikke alle kravene i regelverket for regnskap når det føres årsregnskap

• Skolen driver barnehage, språkkurs for voksne, utleie av boliger, bil og kontor til Oslo Universitetssykehus uten å ha lov til det

Kutter ut tilbud

På nettsidene til Den norske skole ligger flere artikler som berører rapporten fra Utdanningsdirektoratet. Blant annet står det at skolen fra 2. mai etter pålegg fra Utdanningsdirektoratet ikke lenger kan drive kompletterende undervisning og heller ikke ha barnehagedrift. Det ligger også en artikkel på hjemmesiden der skolen beklager konfliktene som oppsto i fjor:

”Styret for den spanske stiftelsen ved skolen vil beklage de konflikter som oppstod på skolen i perioden 01.08.2009 til 10.12.2010 mellom rektor, styret i den norske stiftelsen og ansatte. Det skjedde mange beklagelige overgrep mot ansatte ved skolen, både i regi av rektor og styremedlemmer i den norske stiftelsen. Dessuten sendte rektor ut en svarteliste over lærere ved skolen – også lærere som ikke arbeidet under han, men som ved kommentarer hadde støttet lærerne. Disse hadde tidligere vært ansatt ved skolen. Lærerne gjorde en utmerket innsats for å gjøre skolens tilbud til elevene best mulig og er flinke pedagoger. Vi forutsetter at de som mottok svartelista, tilintetgjør den og ikke lar den få betydning ved ansettelser. Styret i den spanske stiftelsen beklager at vi ikke grep inn tidligere i saken, men ulike forhold gjorde dessverre at vi ikke var i stand til det.”

Siden konflikten i fjor har daværende rektor Sven Erik Rise gått av og blitt erstattet med Benedikte Grongstad.

Også på Costa Blanca

Det er også en rekke uregelmessigheter knyttet til driften av DNSCB (Den norske skole Costa Blanca) i Alfaz del Pi som har tidligere fått en rekke anmerkninger fra fylkesmannen i Oslo etter inspeksjoner. Fylkesmannen har måtte sette fingeren på en rekke kritikkverdige forhold ved skolen.

Klikk her for å se fylkesmannens rapport fra "Den norske skole Costa Blanca".

 

Les også:

Internasjonale skoler på Costa Blanca

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter